У ході перевірок у порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів прокуратурою Здолбунівського району виявлено порушення вимог фінансового контролю. Посадова особа юридичної особи публічного права, що отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету та виконує організаційно-розпорядчі функції, вчинила корупційне адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 17266 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадові особи юридичних осіб публічного права, які отримують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік у встановленій формі.


Згадана особа, порушивши вищевказану норму закону, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у встановлені законодавством строки не подала. Тож прокуратурою Здолбунівського району складено протокол про корупційне адміністративне правопорушення, за результатами розгляду якого цю особу притягнуто до адміністративної відповідальності.
Загалом упродовж поточного року прокуратурою району забезпечено участь у розгляді судом трьох протоколів про вчинення адміністративних корупційних правопорушень, за результатами чого винних осіб притягнуто до відповідальності.
Анатолій СВЯТЧУК,
прокурор прокуратури
Здолбунівського району.

Comments are now closed for this entry