До 175-річчя Миколи Олександровича Корфа

Яскравою сторінкою в історії української освіти й культури другої половини ХІХ століття є діяльність видатного педагога-практика Миколи Олександровича Корфа, засновника і організатора нового типу початкової народної школи - земської, котра стала основою тогочасної народної освіти.


М. О. Корф народився в липні 1834 року в Харкові. Належав до знатного роду баронів Корфів, що походив із Вестфалії (західна Німеччина), тієї його гілки, з якої походили Іоган Альбрехт Корф, що був президентом Російської Академії наук (1734-1740), а також граф Модест Андрійович Корф - історик, директор Санкт-Петербурзької публічної бібліотеки ім. Салтикова-Щедріна. Матір‘ю Миколи Корфа була українка - добра, чуйна і щира жінка. Батько, Олександр Корф, прекрасно володів німецькою, російською, французькою мовами, гуманно ставився до кріпаків і вимагав цього від сина.
Після закінчення, із золотою медаллю, у 1854 р. ліцею М. О. Корф деякий час працював у міністерстві юстиції. Зібрав велику бібліотеку. Займаючись вихованням доньок, почав посилено студіювати педагогіку, для вивчення шкільної справи їздив до Італії.
Микола Корф заснував початкову школу нового типу - земську трирічну, в якій вчитель проводив заняття одночасно з трьома класами. Пропагуючи ідею загальної обов‘язкової освіти, він відкрив більше ста таких шкіл в Олександрівському та Бердянському повітах.
До програми початкового навчання, на думку педагога, мали входити передусім рідна мова, арифметика та Закон Божий, по можливості - уроки малювання та співів. М. О. Корф висував високі вимоги до вчителя і постійно дбав про забезпечення шкіл добре підготовленими викладачами.
Особлива роль та висока відповідальність, вважав М. О. Корф, покладені на вчителів початкових класів, бо саме вони працюють з учнями такого віку, коли закладається фундамент особистості, від якого залежить вся подальша доля людини. Тож сам влаштовував школи, інспектував їх, готував вчителів, давав уроки-зразки, відстоював інтереси народної школи в пресі.  
Більшість педагогічних ідей Миколи Олександровича Корфа зберегли свою актуальність і донині. Вчителі-практики, вчені постійно звертаються до його творчого доробку з метою вирішення злободенних завдань сучасної школи, організації самостійної розвивальної діяльності учнів. Сьогодні з особливою виразністю відчутна масштабність внеску М. О. Корфа у розвиток народної освіти.
Ольга КОЛОМИС,
завідуюча відділом 
обслуговування 
Здолбунівської ЦРБ.

Comments are now closed for this entry