Звіт голови Здолбунівської районної ради Василя Олексійовича Тимощука

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” (п. 17. ст. 55) передбачено звіт голови районної ради перед депутатами та виборцями про проведену роботу. Намагатимусь проаналізувати те, що вдалося досягти протягом четвертого року нашої спільної роботи та над вирішенням яких проблем необхідно працювати вагоміше.
Зазначу, що діяльність районної ради здійснювалась у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України, відповідними нормативно-правовими актами, Регламентом районної ради. Прагнув організувати роботу так, щоб рада якомога повніше й ефективніше виконувала свої повноваження, компетентно, відповідально приймала економічні, соціальні, правові та моральні рішення, від яких залежить стан розвитку територій та добробут населення нашого району.


Підсумовуючи зроблене, хочу зазначити, що ми намагалися діяти в інтересах населення, не допускати зниження його життєвого рівня, затримки виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, бути послідовними і виваженими, намагалися і розуміти людей, вникати в їхні проблеми і їх вирішувати.
Районна рада тісно співпрацює з усіма владними структурами, бере участь у їх заходах. Враховуючи в своїй діяльності політичні реалії, визначали в цій ситуації шляхи реалізації своїх повноважень та завдань соціально-економічного розвитку.
Як голова районної ради, намагаюсь консолідувати зусилля всіх депутатів районної ради, представників різних політичних сил заради економічного та соціального добробуту жителів району.
Районна рада, її виконавчий апарат продовжують розвивати нові активні форми роботи на місцях, а саме: дні районної ради в місцевих радах; дні прийому громадян за місцем проживання та роботи головою районної ради, заступником голови; виїзні депутатські дні; зустрічі депутатів районної ради з керівниками і спеціалістами управлінь і відділів райдержадміністрації, районних установ і організацій; семінари-навчання з головами територіальних громад; розширені наради з зацікавленими сторонами у вирішені актуальних проблем району.
Пріоритетним у діяльності районної ради повинен бути захист інтересів громадян. Важливим чинником є безпосереднє спілкування з жителями району: зустрічі з колективами, особистий прийом громадян, поїздки у населені пункти району, їх огляд. План роботи районної ради передбачає перебування в кожному населеному пункті району не менше 2 разів на рік, не кажучи про сільські ради та інші установи, які розташовані на їх території.
На постійному контролі перебуває належне виконання Закону України “Про звернення громадян”, відповідного Указу Президента України та запобігання виникненню підстав для повторних звернень і звернень до органів вищого рівня. Ми вважаємо неприпустимим формальне ставлення до розгляду звернень і скарг, бюрократизм і байдужість посадових осіб органів місцевого самоврядування, наголошуємо на необхідності проведення прийомів громадян в кожному населеному пункті району керівниками органів виконавчої влади, силових структур і намагаємося досягнути цього у своїй роботі.
Значна увага приділяється особистому прийому громадян та роботі з їхніми зверненнями. Згідно з планом роботи районної ради визначені дні прийому громадян із особистих питань керівництвом районної ради та керівниками структурних підрозділів виконавчої влади за місцем проживання. Звернення, які надійшли в районну раду, розглядаються згідно з чинним законодавством. За звітний період звернулися з письмовими заявами та побували на усному прийомі 215 громадян, івсі вони належать до категорії найменш захищених верств населення.(вирішено позитивно - 57, відмовлено у задоволенні –5, дано роз’яснення усно - 121, звернення, що пересилаються за належністю, – 25 (матеріальна допомога).
Під час роботи особливого значення надавав підготовці питань на розгляд сесій та постійних комісій, де порушувалися актуальні проблеми життєдіяльності району. Пропозиції щодо порядку денного сесій узгоджувалися з постійними комісіями, депутатськими фракціями, обов’язково обговорювалися на засіданнях президії. Враховувалися побажання виборців та громадських організацій, політичних партій, фракцій та груп. Внаслідок цього діяльність районної ради за звітний період була конституційна.
Пріоритетними в діяльності ради, президії, постійних комісій були питання підвищення ролі районної ради в життєдіяльності району, розвитку і утвердження місцевого самоврядування, розв’язання соціальних проблем, контроль за виконанням комплексних програм та прийнятих рішень.
За звітний період було проведено 8 пленарних засідань, на яких розглянуто і прийнято 165 рішень. 18 з них стосуються безпосередньо управління майном спільної власності, 18 - бюджетно-фінансової діяльності, 6 - соціальної політики та соціального захисту, 10 – питань агропромислового комплексу, земельних відносин, 5 - щодо розв’язання економічних проблем, 11 - охорони здоров’я, освіти, культури, туризму і спорту, 17 – програм, 3 - звернення до вищестоящих органів влади, розглянуто 19 - депутатських запитів.
Робота у сесійній залі проходила конструктивно, чому значною мірою сприяло попереднє обговорення питань у постійних комісіях, залучення до їх підготовки спеціалістів різних сфер діяльності, представників виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів.
Районна рада за звітний період прийняла 17 соціальних програм. Запроваджені нами програми охоплюють широке коло питань життя територіальних громад району. Це, зокрема, про підготовку кваліфікованих робітничих кадрів, про електрифікацію новозбудованих вулиць сільських населених пунктів району, його економічний та соціальний розвиток, про індивідуальне житлове будівництво у сільській місцевості “Власний дім” та ряд інших.
Для підтримки сфери охорони здоров’я затверджено 5 цільових програм, спрямованих на боротьбу з тютюнопалінням, захист хворих на цукровий діабет, профілактику йодного дефіциту, імунопрофілактику, профілактику ВІЛ-інфекції.
Серед програм, що мають соціально-правову спрямованість, хотів би виділити програму “Ветеран”, програму соціального захисту малозабезпечених громадян, програму компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.
Безперечно, основною є програма економічного та соціального розвитку району, яка передбачає стратегічні напрямки життєдіяльності. Тому вона повинна включати і об’єднувати в комплексі, як складові, цільові програми всіх інших сфер діяльності. Це стратегічний підхід, і його мають дотримуватися всі учасниками бюджетного процесу.
У той же час сказане не означає, що ми задоволені проведеною роботою, якістю прийнятих нами програм. Ще нерідко вони носять декларативний характер, не завжди чітко окреслюють механізм контролю за їх виконанням, а тому й не дають бажаних результатів. Не виконується рішення районної ради щодо порядку підготовки та розгляду документів на постійних комісіях, сесіях районної ради. Тому наполягатиму на вимогливішому ставленні до підготовки проектів рішень, відповідальності управлінь і відділів РДА, територіальних громад при внесенні проектів районній раді, на активніші участі в цьому процесі постійних комісій, депутатських фракцій та груп.
Жодна програма не може бути виконана без вирішення питань економіки, належного фінансування. І саме робота по недопущенню їх спаду, виходячи з наших обмежених можливостей, була основною частиною спільної діяльності районної ради та її постійних комісій, районної державної адміністрації. Загалом конструктивна співпраця районної ради та районної державної адміністрації була направлена на стабілізацію соціально-економічної ситуації в Здолбунівському районі в кризовий період.
Виконання місцевих бюджетів району у 2009 році проходило за умови обмежених надходжень власних доходів, нерівномірним отриманням протягом 2009 року дотації вирівнювання, незабезпеченості бюджетними призначеннями витрат на утримання органів місцевого самоврядування.
Доходи зведеного бюджету району у 2009 році виконано на 97,4 відсотка. Районний бюджет недоотримав до запланованого обсягу 1242 тис. грн.
Порівняно з 2008 роком зменшилися надходження власних та закріплених доходів у цілому по районному бюджету – 1322,5 тис. грн. або на 6,9 відсотка.
Основною причиною незабезпечення виконання затверджених призначень за власними доходами є те, що суб’єкти господарської діяльності, частка яких у доходах районного бюджету є значною, зменшили фонд оплати праці, і, відповідно, перерахування податку з доходів фізичних осіб. Так, порівняно з 2008 роком, на 1540,5 тис. грн. менше або на 14,4 відсотка надійшло від підприємств залізниці, на 140 тис. грн. - від ТзОВ "Волинь-шифер". Із основних платників лише відкрите акціонерне товариство "Волинь-цемент" збільшило перерахування на 107 тис. грн. У зв’язку з викупом землі та переходом на сплату земельного податку взамін орендної плати зменшилися надходження плати за землю.
Характерними особливостями видаткової частини бюджету було збільшення видатків на заробітну плату працівників бюджетних установ, розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, медикаменти, продукти харчування, відповідно зменшення коштів на господарські видатки, зміцнення матеріальної бази бюджетних установ, благоустрій, житлово-комунальне господарство.
У структурі видатків частка оплати праці та нарахування на заробітну плату склали 83,5 відсотка, комунальні послуги та енергоносії – 9,4 відсотка, порівняно із 2008 роком частка збільшилася на 2,3 та 4,7 пункта відповідно.
На виконання місцевих програм, затверджених районною радою у 2009 році, виділено 194,8 тис. грн., що майже на 100 тис. грн. менше, порівняно з 2008 роком.
Виконання місцевого бюджету у ц. р. проводиться згідно з Бюджетним кодексом України за рішеннями про місцеві бюджети на 2009 рік. Через неприйняття місцевих бюджетів на 2010 рік мають місце затримки в оплаті праці працівників бюджетних установ, постійно зростає заборгованість за комунальні послуги та енергоносії. До зведеного бюджету району за перший квартал 2010 року надійшло 7348 тис. грн. власних та закріплених доходів, порівняно з першим кварталом 2009 року надходження збільшились на 184 тис. грн. або на 2,5 відсотка.
За підсумками роботи промислового комплексу району обсяг випуску продукції за 2009 рік, порівняно з 2008 роком, скоротився на 43 відсотки і склав 514,8 млн. грн.
Зважаючи на ряд об’єктивних факторів, допущено спад виробництва у будівельній, харчовій та машинобудівній галузях промисловості.
Відсутність кредитування та обмеженість обігових коштів підприємств значно погіршують їх фінансовий стан, скорочують обсяги капітальних вкладень, уповільнюють модернізацію та впровадження інноваційних технологій.
У ВАТ "Волинь-цемент" у процесі виробництва залучено одну піч. Триває технологічне переоснащення виробництва, метою якого є перехід на "напівсухий" спосіб виробництва цементу з переведенням обертових печей на вугільне паливо. З метою зменшення викидів в атмосферу технологічного пилу проведено реконструкцію аспіраційних систем холодильників та транспортерів клінкеру обертових печей.
У ВАТ "Укрцемремонт", у зв’язку із зниженням економічної активності на цементних заводах України, обсяг виконання ремонтних робіт зменшено. Завантаженість потужностей протягом року коливається в межах 50-60%.
На ТзОВ "Волинь-шифер" у стадії завершення знаходиться монтаж технологічної лінії з виробництва вібропресованих виробів (бруківки), введення в експлуатацію якої планується в ІІ кварталі 2010 року.
У ВАТ "Завод будівельних матеріалів" зупинено монтаж технологічної лінії з виробництва лицювальної цегли, що спричинено неможливістю залучення кредитних ресурсів банків. Основною проблемою на підприємстві є відсутність ринків збуту готової продукції.
Виробничий процес у ВАТ "Завод продовольчих товарів" нестабільний, підприємство працює у міру надходження обігових коштів. Завершений переговорний процес з Російською Федерацією, в результаті чого укладено договір на поставку продукції (повидла).
У ході реалізації районної програми розвитку малого підприємництва на 2009-2010 рр. протягом 2009 року чисельність підприємців – фізичних осіб збільшилась на 2,3 відсотка, у порівнянні з 2008 роком, і склала 2197 осіб.
Відсутність ефективної системи фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого бізнесу призводить до згортання малого підприємництва з відповідним загостренням економічних проблем та посиленням соціальної напруги. Як результат, в 2009 році припинило свою діяльність 87 фізичних осіб-підприємців та 4 юридичні особи.
Для здійснення підприємницької діяльності суб’єктами підприємництва у 2009 році продано 26 земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомості загальною площею 27,4716 га, вартістю 1060,115 тис. грн.
З метою фінансової підтримки малого бізнесу забезпечується участь підприємницьких структур району у проведенні закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти. З початку року на тендерних умовах закуплено у приватних структур продукції на загальну суму більше 1 млн. грн.
З метою підвищення ефективності залучення інвестицій у районі створений Єдиний реєстр щодо наявності на території району земельних ділянок, промислових майданчиків, цілісних майнових комплексів, не задіяних або недостатньо задіяних у виробничому процесі, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам. Однак жорсткі умови кредитування в банківській системі та складна ситуація з валютним курсом сприяють виникненню серйозної проблеми з поповненням обігових коштів. Деякі підприємства району опинилися в повній залежності від банківських кредитів у зв’язку з неможливістю повернення навіть відсотків за користування ними.
Надзвичайно актуальним залишається питання повернення валютних кредитів. Ряд інвестиційних проектів вимушено заморожено або реалізовується вкрай повільно.
На території Ступнівської сільської ради ТзОВ "Західноукраїнська холдингова компанія” планується реалізація інвестиційного проекту із залученням іноземного капіталу з впровадження інтенсивних технологій із переробки м’яса та овочів. На даний час вже розроблена проектна документація. У стадії розробки перебуває проект землеустрою. Реалізація вказаного проекту передбачається в 2010 році.
На території Урвенської сільської ради ФГ "Укрзахідпереробка" планується реалізація інвестиційного проекту із залученням іноземного капіталу з виробництва продуктів харчування за новітніми технологіями. На даний час у стадії розробки знаходиться проектна документація.
Регулярним автобусним сполученням охоплено 52 сільські населені пункти, що складає 98,1 відсотка від їх загальної кількості. Не забезпечено автобусним сполученням с. Святе.
З метою забезпечення жителів району якісними транспортними послугами було відновлено рух маршрутного таксі Рівне - Цурків від с. Спасів до
с. Цурків.
Направлено листи службі автомобільних доріг у Рівненській області щодо вирішення питання облаштування зупинки громадського транспорту на ділянці дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів (у районі сіл Ільпінь та Кошатів), ремонту автомобільної дороги загального користування по вул. Четвертій у с. Здовбиця, облаштування зупинки громадського транспорту на ділянці автомобільної дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів по вул. Коперника (в районі кладовища у м. Здолбунів).
Отримана відповідь про те, що облаштування зупинки у районі сіл Ільпінь та Кошатів неможливе, оскільки суперечить вимогам державно-будівельних норм. Запланований ремонт автомобільної дороги по вул. Четвертій у с. Здовбиця у зв’язку з обмеженим фінансуванням на 2010 рік не передбачається.
Викликає серйозне занепокоєння стан справ на підприємствах залізниці, де працює значна частина жителів нашого міста та району. Спад виробництва, вантажних та пасажирських перевезень, чотириденний робочий тиждень, наміри керівництва Львівської залізниці закрити вузлову лікарню станції Здолбунів – ось далеко не повний перелік проблем, до яких районна рада і адміністрація зобов’язані долучитися, щоб покращити ситуацію, що сталася. Адже стабільна робота підприємств залізниці - це надходження до бюджету району.
У Здолбунівському районі діє Комплексна програма стабілізації розвитку тваринництва та сервісного обслуговування худоби на 2005-2010 роки. Для забезпечення її реалізації протягом 2007-2009 років залучено 50 тис. грн. коштів. Зокрема, у 2009 році – 10 тис грн., завдяки чому в районі станом на 01.01.2010 р. працює 23 пункти штучного осіменіння худоби населення, які діють на території 17 сільських рад.
У 2009 році для розвитку агропромислового комплексу району залучено 4,9 млн. грн. інвестиційних коштів, а саме:
придбано технічні засоби (9 одиниць) для запровадження інтенсивних технологій в галузі рослинництва, на що залучено 2,6 млн. грн.;
модернізовано галузь тваринництва у приватному сільськогосподарському підприємстві "Хлібороб", на що залучено 48 тис. грн.;
продовжено реалізацію інноваційного проекту з реконструкції молочної ферми з впровадженням технології сучасного енергозберігаючого доїльного залу типу "Паралель" у фермерському господарстві ім. Шевченка загальною вартістю 3.2 млн. грн. (освоєно 2,3 млн. грн.), введення в дію якого планується в 2010 році;
з метою виробництва альтернативного палива у фермерському господарстві ім. Шевченка реалізовано інвестиційний проект з виробництва біодизеля;
для підвищення ефективності інвестиційних технологій у галузі хмелярства залучено 825,6 тис. грн., завдяки чому проведено посадку хмільників на площі 2,09 га;
у галузь рослинництва до обробітку залучено 1,2 тис. га облогуючих земель на територіях Бущанської, Будеразької, Півченської сільських та Мізоцької селищної рад.
За 2009 рік видано 2876 державних актів на право власності на земельну ділянку власникам земельних часток (паїв). Проведено державну реєстрацію 2876 виданих державних актів взамін сертифікатів.
Для зменшення негативного впливу ерозійних процесів створено захисні лісові насадження на площі 11,0 га, загальною вартістю 16,5 тис. грн.
За кошти, що надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, проведено залуження земельної ділянки
орієнтовною площею 5,2 га, яка знаходиться на території Богдашівської сільської ради, вартість робіт становить 10,574 тис. грн. На території Півченської сільської ради проведено поточний ремонт (очистку) каналів для поліпшення сільськогосподарських угідь, вартість робіт становить 19,806 тис. грн.
На земельних торгах (аукціоні) продано право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населеного пункту, на території П’ятигірської сільської ради площею 15,6331 га терміном на 10 років за 24280 грн.
З метою збільшення надходжень від плати за землю по 9 місцевих радах району у державному підприємстві "Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" замовлено роботи із корегування грошової оцінки земель населених пунктів. На ці роботи із районного бюджету профінансовано кошти в сумі 49604 грн. Здовбицька сільська рада витратила 9275 грн. із сільського бюджету на проведення робіт із корегування грошової оцінки земель с. Здовбиця.
Міською, селищною та сільськими радами проведена інвентаризація мереж та споруд водопостачання, водовідведення та комунальних доріг населених пунктів району. Комунальними підприємствами, відкритим акціонерним товариством "ЕЙ-І-ЕС "Рівнеенерго" та Здолбунівським управлінням експлуатації газового господарства проведено інвентаризацію та паспортизацію інженерних мереж та споруд.
У районі ведеться Земельний кадастр населених пунктів району, проведена оцінка землі по населених пунктах. На 2010 рік заплановано виготовлення генеральних планів населених пунктів району, що дасть змогу створення та ведення містобудівного кадастру населених пунктів району.
За 2009 рік для забудовників району видано 67 будівельних паспортів на будівництво індивідуальних житлових будинків та господарських будівель, проведено 7 засідань архітектурно-містобудівної ради, на якій розглянуто 23 проекти будівництва об’єктів.
За підсумками 2009 року виконано 19 заходів з енергозбереження комунальними підприємствами та бюджетними установами. Також впроваджено 20 додаткових заходів промисловими підприємствами району загальною вартістю 4025 тис. грн., що дозволило зекономити 90 тонн умовного вугілля, 311 тис. м3 природного газу, 10,4 млн. кВт/год. електричної та 3,2 Гкал теплової енергії.
Фінансування енергозберігаючих заходів у 2009 році відбувалось в основному за рахунок самих підприємств і з місцевого бюджету.
У районі надають освітянські послуги 39 загальноосвітніх навчальних заклади, 15 дошкільних та 3 позашкільні установи. Мережа навчально-виховних установ в основному задовольняє потреби доступу та здобуття освіти усіх рівнів. Всього у закладах освіти району здобуває освіту 6820 учнів, функціонує 4 класи корекції знань, 15 груп продовженого дня, 3 класи заочної форми навчання. Індивідуальним навчанням охоплено 145 учнів. Усі діти і підлітки шкільного віку залучені до навчання і здобувають середню освіту.
Збережено мережу дошкільних навчальних закладів, в яких виховується 1357 дітей. Відсоток охоплення дошкільною освітою збільшився з 43% до 46 %. Вихованців у міських дошкільних установах -1085 (74 %), у селі – 272 (18 %). Позашкільна освіта представлена трьома позашкільними закладами, у яких 110 груп ( 1579 дітей ).
У районі проводиться значна робота щодо впровадження профільного навчання. Так, зокрема профільним навчанням охоплено 639 учнів, поглиблено вивчають англійську мову 804 учні, математику - 53 дитини. Загальноосвітні навчальні заклади на 100 % забезпечені педагогічними кадрами, 92 % педагогічних кадрів мають повну вищу освіту. Постійно проводиться робота стосовно підвищення кваліфікаційного рівня, педагогічної компетенції кадрів, курсової перепідготовки фахівців.
Проектна потужність навчальних закладів району становить 9146 учнівських місць, лише 79 % її використовувалося. Утримання одного учня у сільському загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів становить 5,4 тис. грн., шкіл І-ІІ ступенів – 8,5 тис. грн., І ступеня – 10,2 тис. грн. (норма 3,5), у місті ця цифра становить 4,9 тис. грн. (норма — 4,1). Тому на часі розгляд питання оптимізації шкільної мережі.
Бюджет освіти району у 2009 році, згідно з планом, складав 39021640 грн., у тому числі заробітна плата становить 25047236 грн., енергоносії - 3030981 грн. Залишаються на теперішній час невирішеними ряд питань щодо утримання навчальних закладів району у належному технічному стані, продовження будівництва освітянських довгобудів - Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, Миротинської ЗОШ І-ІІ ст. та Будеразької ЗОШ І-ІІІ ст., ремонт покрівель у Спасівській ЗОШ І-ІІІ ст., Ступнівському НВК, каналізації у ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 та ін.
З метою повноцінного забезпечення надання освітніх послуг у районі діють освітянські програми, зокрема:
програма "Шкільний автобус” прийнята у 2003 році;
програма розвитку освіти Здолбунівського району на 2006-2010 роки;
програма забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін;
районна програма інформатизації освітньо-виховної діяльності навчальних закладів району на 2007-2010 роки.
Медичну допомогу населенню району надають Здолбунівська центральна районна лікарня із стаціонарним відділенням на 225 ліжок та поліклінікою на 500 відвідувачів за зміну, районна стоматполіклініка - на 200 відвідувачів за зміну, Мізоцька районна лікарня - із стаціонаром на 40 ліжок, 6 лікарських амбулаторій, 5 з яких працюють на засадах сімейної медицини, 27 фельдшерсько-акушерських пунктів та лікарський оздоровчий пункт відкритого акціонерного товариства "Волинь - цемент". В амбулаторно-поліклінічних закладах розгорнуто 105 ліжок денного стаціонару, 65 з яких - у центральній районній лікарні. У лікувально-профілактичних закладах району працює 132 лікарі, 77 з яких мають першу і вищу кваліфікаційні категорії, та 351 середній медпрацівник.
У 2009 році охорона здоров’я району профінансована на суму 20267247 грн., із яких - 16753900 грн. з районного бюджету. На медикаменти використано 619248 грн., на харчування хворих - 27998 грн. Фінансові витрати бюджетних коштів на 1 жителя складають 351,5 грн. Видатки на невідкладну медичну допомогу з розрахунку на 1 жителя у лікарських амбулаторіях становлять 2,27 грн., по ФАПах - 2,52 грн. Залучено позабюджетних коштів на суму 481900 грн., або 8,42 грн. на 1 жителя. Виконання регіональних програм в галузі медицини профінансовано на 295 тис. грн. (87,1% від плану).
У складних економічних умовах у Здолбунівському районі збережена оптимальна мережа закладів культури і кадровий потенціал. В даний час функціонує 36 установ культури клубного типу, 30 бібліотек централізованої системи публічно-шкільних бібліотек, дві музичні школи (Здолбунівська та Мізоцька) та музей-квартира М. Приходька.
Головною метою діяльності відділу культури і туризму райдержадміністрації було і є відродження, збереження та примноження національної культурної спадщини, популяризація кращих мистецьких здобутків, формування позитивного туристичного та інвестиційного іміджу району. Здійсненню поставлених завдань сприяє реалізація 10 цільових галузевих програм, однією з яких є “Програма розвитку культури Здолбунівщини на 2008-2012 роки”.
На утримання установ культури на 2009 рік видатки проведені у сумі 4828,6 тис. грн.
З районного бюджету проведені видатки на програму розвитку книговидавничої справи в сумі 1996,80 грн.
У районі працюють 20 сільських та один селищний культурно-дозвіллєві комплекси, в рамках яких діє 165 гуртків художньої самодіяльності та нараховується 1792 учасники, з них музичних колективів - 14, вокально-хорових – 56, хореографічних – 12, театральних – 19, інших – 64.
У районі працює 22 колективи, що носять звання “народний” та “зразковий”, (з них - 6 дитячих). У 2009 році фольклорному колективу “Родовід” клубу с. Нова Мощаниця присвоєно звання “народний аматорський колектив”.
Проведені ремонти будинків культури сіл Івачків, Здовбиця, Дермань Перший, Спасів, клубів сіл Дермань Другий, Орестів, П’ятигори, Стеблівка та інших.
З районного бюджету придбано 1477 книг на суму 8983 грн. На передплату періодичних видань використано 18 тис. грн.
Протягом 2009 року послугами Інтернет-центру скористалося 1056 користувачів. На даний час сайт Здолбунівської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек переглянуло 86547 відвідувачів.
На території району офіційно зареєстровано 39 пам’яток історії, 9 пам’яток монументального мистецтва, 73 пам’ятки археології, 34 пам’ятки архітектури та 19 пам’ятних знаків воїнам УПА, репресованим, українським героям. Протягом 2009 року не зафіксовано порушення законодавства щодо охорони пам’яток культурної спадщини.
Проблемним є питання зайнятості населення. На обліку у районному центрі зайнятості перебуває 2268 чол. Рівень безробіття залишається значним.
Протягом І кварталу 2010 року центром зайнятості було працевлаштовано 258 чоловік, що складає 88 відсотків від минулорічного показника.
У звітному періоді створено, що входить до компетенції служби зайнятості, 181 робоче місце, що складає 127 відсотків до 2008 року. Одноразова допомога по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю не надавалась.
Пенсійні виплати за три місяці цього року з урахуванням проведених підвищень забезпечено в повному обсязі. Загальний обсяг видатків склав 43 млн. 23.9 тис. грн., що на 12.2 % більше в порівнянні з відповідним періодом 2009 року.
До першочергових завдань належить розв’язання проблеми соціального захисту малозабезпечених сімей, одиноких, престарілих та немічних громадян. В районі на обліку понад 16.8 тис. громадян пільгової категорії, з них 3.5 тис. - ветерани війни, 3.3 тис. - ветерани праці, 7.9 тис. - діти війни, 2.8 тис. – інваліди усіх категорій і груп та усі інші категорії. Вони отримують компенсацію за тверде паливо в готівковій формі (її отримали 813 чол. на суму 270.1 тис. грн.). Торік забезпечено скрапленим балонним газом 297 ветеранів війни (на суму 15.7 тис. грн.), у 2010 році - 47 ветеранів (на суму 3 тис. грн.). Встановлено телефони 11 ветеранам війни.
Щодо сесійної діяльності, то всі пленарні засідання проходили організовано і відкрито. Цьому сприяла робота в постійних комісіях і депутатських фракціях, які попередньо детально вивчали сесійні питання. У звітному періоді постійні комісії районної ради провели 31 засідання, на яких розглянули понад 423 питання.
Сьогодні я повинен сказати, що проблеми по підготовці будь-якого засідання комісії в нас відсутні. Я вважаю, що це досягнуто тільки завдяки нормальній співпраці керівників постійних комісій і районної ради з керівниками депутатських фракцій та депутатами. Справу ми робимо одну. Відрадно й те, що в засіданнях комісій депутати беруть активну участь і висловлюють ряд слушних пропозицій та думок. У нас в районній раді працює 5 комісій.
Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податкової політики (Мосійчук П. Й.) на 7 засіданнях розглянула 158 різноманітних актуальних питань бюджетного процесу, податкової політики та фінансування заходів та програм. В практиці роботи постійної комісії - спільні засідання з президією районної ради, вивчення стану справ на місцях, проведення аналітичної роботи, контроль за виконанням бюджетних рішень районної ради, консультаційна допомога, співпраця з виконавчими, фінансовими та господарськими органами. Комісія бере активну участь у підготовці бюджетних рішень та висновків щодо необхідності виділення на певні потреби відповідних коштів. Так, за звітний період комісія брала участь у підготовці проектів по 13-ти рішеннях, які були прийняті районною радою і стосувались безпосередньо бюджетно-фінансової діяльності.
Робота постійної комісії з питань районного та місцевих бюджетів району будувалася на засадах справедливого і неупередженого розподілу наявних фінансових ресурсів між розпорядниками коштів районного бюджету та територіальними громадами району, з урахуванням пропозицій і рекомендацій депутатів, голів рад району, звернень громадян. Звіти про виконання районного бюджету на квартальні дати та показники бюджету публікувалися у газеті “Нове життя”.
Бюджетна комісія розглядала питання забезпечення бюджетними коштами видатків за галузями бюджетної сфери у обсягах, розрахованих державою за нормативом фінансової забезпеченості. Понад визначені Мінфіном обсяги районною радою додатково виділені кошти на покращення якості послуг, що надають бюджетні установи населенню:
на охорону здоров’я -1841 тис. грн.;
на освіту - 1860 тис. грн.;
на культуру і мистецтво – 472.9 тис. грн.;
на фізичну культуру і спорт – 153.3 тис. грн.;
на молодіжні програми і заходи - 254.6 тис. грн.;
територіальному центру із соціального обслуговування одиноких громадян похилого віку та інвалідів – 371.8 тис. грн.;
на утримання виконавчих органів сільських і селищної рад - 2777 млн. грн.
Крім того, на виконання районних програм було виділено 192 тис. грн., субвенцію Будеразькому сільському бюджету на придбання котла в лікарську амбулаторію – 21 тис. грн., на газифікацію населених пунктів Миротинської сільської ради – 10 тис. грн., проведення переоцінки земель населених пунктів 10-ти сільських рад – 49.5 тис. грн.
В кінці року, з метою недопущення заборгованості по заробітній платі, розрахунків за спожиті енергоносії, з районного бюджету передано дотацію сільським бюджетам на суму 210.8 тис. грн. та міському бюджету – 220 тис. грн.
Варто відзначити активність і посилення відповідальності цієї комісії в питаннях контролю за формуванням та виконанням районного бюджету. Стало нормою відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України заслуховувати звіти головних розпорядників коштів щодо їх використання за функціональними призначеннями та потреб у подальшому фінансуванні. В звітному періоді на комісії були розглянуті питання:
про стан фінансування та ефективність використання коштів у територіальному центрі із соціального обслуговування одиноких громадян похилого віку та інвалідів;
про стан фінансування та ефективність використання коштів на охорону здоров’я.
Висновки та обґрунтування щодо доцільності фінансування кожної із бюджетних сфер діяльності вносились на розгляд районної ради.
Разом з тим постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податкової політики варто більше аналізувати причини наявних упущень, тісніше співпрацювати з податковими органами, Пенсійним фондом, органами виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо наповнення бюджетів та ефективного їх використання.
Протягом звітного періоду постійною комісією з питань економічного розвитку, комунальної власності та енергозбереження (Гаврищак Й. В.) проведено 7 засідань, де було розглянуто 85 питань. На розгляд комісії виносився широкий спектр економічних питань. У практиці роботи комісії - спільні засідання з іншими комісіями районної ради, проведення аналітичної роботи, контроль за виконанням рішень ради, рекомендацій, консультативна допомога, співпраця з виконавчими, господарськими органами.
Практично немає такого засідання, на якому б не розглядались питання комунальної власності, які на даний час відносяться до категорії найактуальніших і найбільш злободенних.
За рішенням районної ради райдержадміністрація аналізує ефективність використання об’єктів спільної власності територіальних громад району, пропозиції щодо подальшого їх використання подаються на розгляд районної ради.
На засіданні комісії розглядаються питання щодо погодження призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад району. При розгляді цього питання запрошуються претенденти на керівні посади, заслуховуються програми їх майбутньої діяльності. Крім цих питань, було розглянуто ще й такі:
Програма розвитку вулиць і доріг комунальної власності Здолбунівського району на 2009-2013 рр.
Програма розвитку малого підприємництва у Здолбунівському районі на 2009 –2010 рр.
Про хід виконання програми ремонту та будівництва доріг в Здолбунівському районі на 2008-2012 рр.
Про хід виконання програми Стратегії економічного та соціального розвитку Здолбунівського району на період до 2015 року.
Про хід виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Здолбунівського району на 2005 рік та на перспективу до 2010 року.
Про хід виконання програми з енергозбереження на період 2004-2010 рр.
Комісією щорічно розглядається програма економічного та соціального розвитку району, яка передбачає всі напрямки життєдіяльності. Вона включає і об’єднує в комплексі, як складові, цільові програми всіх сфер діяльності. При формуванні такої програми постійна комісія з питань економічного розвитку, комунальної власності та енергозбереження враховує всі надані пропозиції депутатів районної ради, організацій, міської ради, сільських рад.
Загалом, економічні питання завжди відносились до категорії основних, і в той же час, складних питань, а особливо зараз, в період економічної кризи, в період, коли гостро відчувається законодавча неврегульованість, відсутність коштів, невчасне прийняття бюджету тощо.
Постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики, молодіжної політики, законності та боротьби зі злочинністю (Януль В.С.) провела 6 засідань, на яких розглянуто понад 40 питань. Особливу увагу депутати приділяли відповідності чинному законодавству поданих на розгляд нормативних документів, правовим питанням. Детально опрацьовані пропозиції депутатів районної ради Жижкевича Б. Л. та Панасюка В. С. щодо впорядкування діяльності закладів азартних ігор на території району. Прийняті відповідні рекомендації, які адресовані міському, селищному та сільським головам.
На постійному контролі комісії перебуває питання щодо виконання програми забезпечення в районі правопорядку, боротьби з наркоманією. З цією метою на комісії заслуховувались питання:
про роботу служби у справах дітей при райдержадміністрації по профілактиці негативних проявів у підлітковому середовищі;
звіт начальника РВ УМВС України в Рівненській області про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку на території Здолбунівського району;
про хід виконання рішення районної ради “Про районну програму подолання безпритульності та бездоглядності на 2006-2010 рр.”;
про заборону перебування малолітніх дітей у вечірній час у закладах дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних закладах району;
про хід виконання районної програми правової освіти населення Здолбунівського району на 2006-2010 рр. та інші.
Хочу зауважити, що при підготовці та розгляді питань відповідні служби надають довідки, статистичні дані, досить детальні інформації.
За період з травня 2008 року по травень 2009 року було проведено 6 засідань постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення та роботи з ветеранами, на яких розглядалося 87 важливих для району питань, було прийнято ряд районних програм, таких як:
питання соціального захисту населення;
про дотримання вимог ДсаНПіНу “Вода питна”
Програма компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2009 – 2011 роки;
програма “Ветеран” на 2009-2012 роки;
програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції;
про програму “Спортивний майданчик” на 2010-2014 роки;
про програму профілактики йодного дефіциту у населення на 2010-2013 роки;
про хід виконання програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін та інші.
За звітий період комісія погоджувала призначення кількох керівників закладів освіти району, а саме Кравчука А. Ф. - директора ДЮСШ, Котяя Л. В. – директора Спасівської ЗОШ, Глущук Н. О. – директора районного методичного кабінету, Моісєєва С. Б. – начальника комунального підприємства архітектурного бюро.
Було винесено на розгляд постійної комісії багато суспільно важливих питань і прийнято ряд рекомендацій, контроль за виконанням яких покладено на голову постійної комісії В.С. Панасюка. Слід зазначити, що рекомендації постійної комісії виконуються і постійно тримаються на контролі.
За звітний період відбулося 6 засідань постійної комісії районної ради з питань агропромислової політики, земельних ресурсів, розвитку села та охорони навколишнього природного середовища (Балабат
В. А.), розглянуто понад 50 питання.
В порядку контролю комісією було заслухано питання: про стан виплати орендної плати за земельні паї та майно в районі; про використання коштів місцевого бюджету на реалізацію програми сервісного обслуговування худоби населення; про хід виконання рішення районної ради від 22.10.08 р. № 474 “Про стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу Здолбунівського району”; про дотримання на території Здолбунівського району Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та ін.
За рекомендаціями комісії сесіями районної ради затверджувалася нормативна грошова оцінка, проекти відведення земельних ділянок, які передавалися в оренду. Комісією розглянуто 4 депутатські запити.
З метою кращої обізнаності депутатів районної ради зі справами у правоохоронній сфері, спільного вирішення проблем у червні 2009 року відбулася зустріч депутатів районної ради з працівниками районного відділу УМВС України у Рівненській області. Хочу висловити подяку за конструктивну та ділову співпрацю прокурору Здолбунівського райну І. В. Ольшанецькому та начальнику РВ УМВС України в Рівненській області Гандзелевському С. Г. та їх заступникам за участь у проведенні днів районної ради в сільських радах району, підготовці та проведенні розширених нарад, рейдів з профілактики злочинності, особливо серед неповнолітніх.В серпні 2009 року також відбулася зустріч депутатів з працівниками відділу культури і туризму району, під час якої депутати обговорили проблеми в культурній сфері, ознайомилися з умовами роботи та досягненнями працівників культури.
Доброю традицією Здолбунівської районної ради п’ятого скликання стало проведення виїзних депутатських днів. В травні 2009 року відбувся виїзний "День депутата" районної ради на тему: "Організаційно-правові засади місцевого самоврядування: з досвіду роботи Дубенської районної ради Рівненської області та Кременецької районної ради Тернопільської області". В рамках цієї поїздки депутати мали змогу ознайомитись із історико-культурним пам’ятником “Дубенський замок”, а також ознайомились із досвідом роботи Кременецької районної ради та райдержадміністрації. Приємні враження залишились у депутатів від відвідання Почаївської Лаври та джерела св. Анни.
Важливим завданням голови районної ради є забезпечення роботи президії районної ради як дорадчого органу. До складу президії районної ради входять голови постійних комісій, керівники депутатських фракцій районної ради, я та мій заступник Мельник Яків Романович. У звітному періоді було проведено 7 засідань президії районної ради, на яких обговорювались питання плану роботи районної ради, підготовки та проведення сесій, кінцевого формування порядку денного, узгоджувалися шляхи вирішення соціально - економічних та соціально-політичних проблем, давалися відповідні доручення. Повинен сказати, що члени президії висловили чимало думок, критичних зауважень щодо питань, внесених на розгляд пленарних засідань. Як результат, окремі з них знімалися з розгляду як такі, що не підготовлені належним чином або ж не були актуальні на той час.
Слід визнати, що мені, як голові районної ради, головам постійних комісій не сповна вдалося забезпечити виконання вимог Регламенту районної ради щодо вчасного подання документів на розгляд органів ради, сесійної діяльності та підвищення ефективності роботи постійних комісій, хоча, порівняно з минулим роком, позитивні зрушення в цьому напрямку є.
Стосовно участі депутатів у роботі органів районної ради, то варто відзначити, що, незважаючи на те, що середня відвідуваність депутатами сесій та засідань комісій становить 70 відсотків, нас не задовольняє ставлення до виконання своїх повноважень окремих депутатів, які рідко брали участь в пленарних засідання та засіданнях постійних комісій. Хочу зазначити, що на всіх 7 сесіях були 17 депутатів. Були і такі, які відвідали всього 2, 3 сесії. Така ж картина і з постійними комісіями, коли окремі депутати з 6 засідань були лише на двох.
Районна рада працює над підвищенням відповідальності депутатів рад різних рівнів перед своїми виборцями. Депутат, уповноважений народом представляти його на різних рівнях, є уособленням влади на місцях. Отже, від дієвості депутата, від своєчасного сумлінного виконання ним повноважень в більшості випадків залежить оцінка народом державної влади в цілому. Необхідно зазначити, що сьогодні втрачено цей зв’язок і відповідальність, а депутат, в кращому випадку, звітує про свою роботу серед однопартійців або на засіданнях фракцій.
Депутат є відповідальним перед виборцями свого району і їм підзвітний. Щоб знати їх запити, потреби, йому необхідно постійно підтримувати зв’язок з виборцями, трудовими колективами, органами місцевого самоврядування. Він повинен регулярно інформувати виборців про роботу ради, про хід виконання плану соціально-економічного розвитку району. Ефективність роботи депутата залежить від того, як він зуміє мобілізувати виборців свого округу на виконання завдань, які стоять перед радами району і виборцями.
Сьогодні важливо, щоб усі проаналізували свої дії відповідно до сучасних вимог, а зауваження і пропозиції, висловлені виборцями, врахували у депутатській діяльності.
Важливим є контроль за виконанням рішень районної ради, депутатських запитів і звернень. Виконавчим апаратом періодично узагальнюється відповідна інформація і подається до розгляду на засіданнях комісій та сесій (прийнято 19 запитів, на контролі –17, знято з контролю - 21).
Налагоджені система контролю за виконанням рішень, аналіз їх реалізації. На даний час на контролі перебуває 35 рішень ради, прийнятих за звітний період, та 39 - за попередні роки. За звітний період знято з контролю як такі, що виконані або втратили чинність, 39 рішень.
Ряд питань, які виникали протягом 2009 - 2010 років, разом з адміністрацією району, депутатами обласної ради, міським, селищним та сільськими головами вдалося вирішити. Надзвичайно важливим для жителів району є утримання в належному стані, будівництво і капітальний ремонт автодоріг, переважну більшість яких було збудовано на початку 60-х років. На даний час більшість із них знаходяться в непридатному для використання стані чи потребують капітального ремонту.
Вирішується це питання надзвичайно складно. Щодо нього від депутатів і депутатських фракцій надходило чи не найбільше депутатських запитів, воно неодноразово заслуховувалось на постійних комісіях і сесіях районної ради, в облдержадміністрації, службі автомобільних доріг області.
На будівництво, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування у 2009 році освоєно 3,3 млн. грн. За рахунок коштів ДП “Рівненський облавтодор” виконано роботи з поточного ремонту автодороги Рівне – Здолбунів – Мізоч - Дубно (0,92 км, вартістю 1,4 млн. грн. по вул. Шевченка у м. Здолбунів); у с. Озірко (0,53 км, вартістю 355,3 тис. грн); на ділянці дороги с. Мости – Гурби (1,4 км, вартістю 1,5 млн. грн.).
За кошти Державного бюджету проведено ремонт доріг комунальної власності по вулицях Сурмичі, Б.Хмельницького, Шевченка, Дерманській та Липки у сел. Мізоч, загальною протяжністю 1,15 км, вартістю 1,44 млн. грн.
Проведено капітальні ремонти:
спортивного залу Здолбунівської гімназії – на суму 90.1 тис. грн.;
систем опалення Уїздецької ЗОШ І-ІІІ ст. – на суму 13.5 тис. грн., Старомощаницької ЗОШ І-ІІ ст., Бущанської ЗОШ І-ІІІ ст., Дерманського НВК на суму 59.0 тис. грн.;
теплотрас Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 – 9,7 тис. грн., Суємської, Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст., Копитківської, Бущанської ЗОШ І-ІІІ ст., Дерманського НВК - на суму 16.1 тис. грн.;
котелень Копитківської ЗОШ І-ІІІ ст. та Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст. – на суму 45.0 тис. грн.;
електромережі Миротинської ЗОШ І-ІІ ст. на суму 10 тис. грн. та Маломощаницької ЗОШ І-ІІ ст. – на суму 4.1 тис. грн.;
каналізаційної системи та покрівлі районного методичного кабінету – на суму 35.4 тис. грн.
На капітальний ремонт лікувальних закладів з усіх джерел фінансування у 2009 році використано понад 220 тис. грн.
Проведено ремонт корпусів та системи опалення, обнесено огорожею територію інфекційного відділення центральної районної лікарні, зроблено ремонт покрівлі Мізоцької районної лікарні, ремонт приміщень ФАПів сіл Залісся та Озірко, замінено котел Будеразькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини, придбано медичне обладнання для центральної районної лікарні на суму понад 165 тис. грн.
В установах культури району проведено ремонтних робіт на суму 154,2 тис. грн.
Зроблено поточні ремонти в бібліотеках-філіях сіл Копитків, Ступно, П’ятигори, Гільча Друга, Білашів, Буща, Мізоч, у центральній районній бібліотеці, закуплено 3 електроконвектори в публічно-шкільних бібліотеках сіл П’ятигори, Новосілки, Білашів на суму 1300 грн., придбано 2 комплекти комп’ютерної техніки за бюджетні кошти на суму 9817 грн. публічно-шкільним бібліотекам селища Мізоч та с. Спасів.
Районна рада постійно виділяє кошти та капітальні видатки для забезпечення належного утримання адмінприміщення районної ради, гаражів та прилеглої до нього території. Відремонтовано покриття козирка при вході в приміщення, зроблено частковий ремонт огорожі від вул. Грушевського, виготовлено кошторисну документацію для облаштування козирка.
В 2009 році було побудовано фундамент та підведені інженерні мережі для блочної топкової. З її встановленням було забезпечено відповідний тепловий режим для працюючих в адмінприміщенні районної ради.
З метою впровадження енергозберігаючих заходів було проведено енергетичний аудит адмінприміщення. Аудитом передбачено часткову заміну вікон на фасаді з підвищеними теплоізоляційними властивостями, утеплення фасаду пінопластом, заміна водозабірної арматури з частковим ремонтом системи водопостачання, капітальний ремонт системи опалення.
Районною радою щорічно витрачаються кошти на ремонт системи опалення. У 2010 році було виготовлено кошторисну документацію на реконструкцію внутрішньобудинкових мереж теплопостачання (підвальне приміщення).
Як я уже зазначав, депутати району беруть активну участь у вирішенні всіх життєво-необхідних питань району. Не дивлячись на слабку фінансову базу місцевих рад, з допомогою депутатів, керівників вирішується ряд питань. Проте слід самокритично сказати, що і цей напрямок роботи потребує вдосконалення. Як свідчить аналіз, частина прийнятих рішень виконується не сповна.
Вважаю, що мені, депутатам, постійним комісіям, виконавчому апарату районної ради потрібно активніше працювати над реалізацією наміченого, контролювати хід виконання районних програм і прийнятих рішень. З цією метою необхідно запровадити практику заслуховування звітів посадових осіб про виконання відповідних програм на засіданнях постійних комісій, частіше і ретельніше аналізувати стан справ на місцях, принциповіше підходити до їх оцінки.
Велася інтенсивна робота й щодо співпраці районної ради з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування на місцях. Їх представники запрошувалися на сесії, засідання постійних комісій, брали участь в обговорені питань, вносили пропозиції тощо.
У будь-якій справі головним є діалог, порозуміння і тісна співпраця, діловий і конструктивний підхід до справи. Тільки за умови наявності цих факторів можливе здійснення наміченого, зрушення з місця великої кількості життєво важливих питань.
У зв’язку з цим ефективною, на наш погляд, формою роботи в районі з цього питання стали щомісячні семінари-навчання голів виконкомів місцевих рад, на яких поряд з навчанням розглядаються питання виконання делегованих та власних повноважень органів виконавчої влади, ставляться відповідні завдання, вирішуються проблемні питання соціально-економічного розвитку населених пунктів району. Зокрема, з травня 2009 року по даний час було проведено 9 виїзних семінарів-навчань з практичним показом об’єктів соціально-культурної сфери, побутового та торговельного обслуговування населення на базі Здолбунівської міської, Спасівської, Ступнівської, Маломощаницької, Старомощаницької, Білашівської, Дерманської Першої, Дерманської Другої, Здовбицької, Урвенської сільських рад.
Депутати, присутні від усіх сільських рад, бачать віддачу від проведених заходів. Адже при проведені цих семінарів беруть участь депутати, готуючи той чи інший об’єкт до огляду. І це важливо, тому що у своїй роботі ради повинні спиратися на депутатів.
Відповідно до розпорядження голови районної ради від 22 жовтня 2007 року №31 "Про проведення щорічного районного конкурсу "Найкращий лідер самоврядної громади" двічі на рік в районі проводиться огляд благоустрою населених пунктів. В нинішньому році заплановано його проведення до 9 травня і до 24 серпня щорічно.
Протягом звітного періоду було проведено два тури огляду благоустрою населених пунктів. Створено робочі групи, до складу яких увійшли працівники виконавчого апарату районної ради, райдержадміністрації, представники депутатських фракцій районної ради, керівників установ району.
Особливу увагу члени робочих груп звертають на благоустрій прилеглої території та стан приміщень сільських рад, закладів освіти, культури, медицини, стан автобусних зупинок, внутрішніх доріг та придорожніх смуг, стан торговельного обслуговування населення тощо. Для цього розроблено відповідні критерії за трьома напрямками роботи.
В рамках конкурсу визначено переможців у трьох номінаціях за підсумками роботи у 2009 році. Фішер Марія Дмитрівна, голова Копитківської сільської ради, перемогла у номінації "Населений пункт найкращого благоустрою", Четвержук Любов Василівна, голова Спасівської сільської ради, – у номінації “Управлінська і правова культура, Похилюк Богдан Юрійович, голова Мізоцької селищної ради, – у номінації “Соціальні ініціативи”.
У квітні 2010 р. районною радою спільно з депутатами та райдержадміністрацією проведено перший тур санітарно-культурного огляду населених пунктів району у відповідності з критеріями оцінки роботи сільських, селищної та міської рад, затвердженими головою ради. Це, звичайно, стимулює до роботи сільських голів.
Підсумки роботи сільських рад були підведені на семінарі голів територіальних громад району 30 квітня 2010 року у Здовбицькій сільській раді.
Там, де місцева влада бере на себе відповідальність за вирішення питань життєдіяльності громади, де належно утримується і удосконалюється соціальна структура, там і голова утверджується як господар свого міста, села, як господар своєї землі.
На цьому огляд не завершено, а тому й роботи з благоустрою необхідно продовжувати. Огляд всіх населених пунктів буде проведено в першій половині серпня.
Враховуючи недостатню фінансову базу місцевих рад, дуже важливим є питання наповнення місцевих бюджетів. Адже цей процес надто централізований і тому сільські, селищна рада не можуть в більшості своїй сформувати власний бюджет і забезпечити свої потреби, особливо щодо утримання соціальної сфери. Тому районна рада націлює сільські ради на пошук резервів, додаткових можливостей у цьому плані (оренда водних об’єктів, дамб, продаж земель несільськогосподарського призначення, заготівля сільськогосподарської продукції, оренда приміщень, створення сільських комунальних служб, проведення нормативної грошової оцінки земель тощо).
Формуючи районний бюджет, враховуємо, в міру можливостей, пропозиції всіх рад, інтереси бюджетної сфери, забезпечення соціальних програм. Виділяються дотації та субвенції на вирішення найгостріших питань, зокрема, придбання палива, проведення ремонту котелень, теплотрас, закладів освіти, забезпечення ліками тощо.
За звітний період на адресу районної ради надійшло 1078 документів з обласної ради, обласної адміністрації, органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємців, релігійних, громадських організацій, установ області. Всі документи розглянуто згідно з вимогами чинного законодавства, більша частина з них - на засіданнях постійних комісій. Заявникам надіслані аргументовані відповіді. Районна рада завжди готова до відкритого й відвертого діалогу, що підтверджується її повсякденною діяльністю.
Прийнято 141 розпорядження голови районної ради, які стосуються функціонування ради, кадрових питань.
Відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районною радою утворений виконавчий апарат. У його структурі діє 3 відділи, в яких працює 8 працівників. Всі посадові особи є фахівцями із вищою освітою, одна з них продовжує здобувати другу вищу освіту.
За висновками депутатів, виконавчий апарат професійно підготовлений, відповідальний, успішно здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення діяльності ради, сприяє взаємодії та зміцненню зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Хоча, безперечно, недоліки у роботі є. Але працівники районної ради вчасно на них реагують.
Як голова районної ради, прагну співпрацювати з усіма осередками політичних партій, громадських і творчих організацій. Бачу своє завдання в тому, щоб ця співпраця сприяла консолідації зусиль у подоланні економічних і фінансових труднощів, поліпшені добробуту жителів району, вирішенню необхідних проблем.
Районна рада відкрита для всіх новацій, прозора у своїх діях та рішеннях. Ми завжди підтримуємо ініціативних людей, депутатів, громади, які прагнуть діяти, які хочуть змінити життя на краще і яким для цього потрібна допомога.
У роботі голови, президії, ради в цілому забезпечувалася відкритість і гласність. Представники засобів масової інформації мають можливість бувати на сесіях районної ради, засіданнях президії, постійних комісій. Депутатська діяльність висвітлюється на сторінках газети “Нове життя” та в передачах районного радіо. Вважаю, що увага засобів масової інформації до роботи районної ради, їх як позитивні, так і критичні матеріали стимулюють і активізують діяльність представницького органу.
За звітний період проведено ремонт та обладнано кімнату депутата районної ради, обладнано архівну кімнату в підвальному приміщенні. Зроблено ремонт фойє і коридора на першому поверсі, проведено реконструкцію водопровідної мережі, ремонт асфальтового покриття на подвір’ї. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію покрівлі адмінприміщення.
Як і завжди, в подальшій роботі ми повинні керуватися такими чинниками, як дотримання законності, співпраця і взаємодія, взаєморозуміння і підтримка органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, бо працюємо в інтересах жителів району. Ми сподіваємось, що новопризначений голова районної державної адміністрації, заступники, підпорядковані їм структури будуть і надалі тісно співпрацювати із депутатами районної ради у вирішенні нагальних проблем нашого району.
Отже, можна сказати, що в діяльності ради за звітний період є чимало позитивних аспектів, але я чітко усвідомлюю, що для поліпшення стану справ на всіх ділянках зроблено ще недостатньо. Впевнений, що депутати, оцінюючи роботу голови, висловлять слушні пропозиції та зауваження, дадуть корисні поради.
Я щиро вдячний за підтримку виборцям, депутатам, головам територіальних громад, осередкам політичних партій, працівникам виконавчого апарату районної ради, райдержадміністрації, а також усім хто допомагав у роботі, давав конструктивні поради. Бо переконаний, що лише об’єднавши зусилля, можна досягти конкретного результату та впевнено рухатись вперед.

 

Comments are now closed for this entry