«Життя - вічна наука» - каже народна мудрість. Реалії сьогодення це підтверджують. Значні соціальні зміни впливають на школу, на вчителя. І завдання, поставлені перед ним, набувають нового змісту - створити оптимальні умови для розвитку і навчання особистості, яка здатна втілювати оригінальні ідеї, критично мислити, приймати нестандартні рішення. Нестабільність світу, інтенсивність соціально-економічних і технологічних змін зумовлюють потребу вчитися впродовж життя. Тому в сучасній школі на першому плані не накопичення дитиною інформації, а засвоєння нею інтелектуальних технік, які є складовими культури і невід’ємною частиною змісту освіти.


Останні два роки є особливими для початкової школи. Важливими змінами Державного стандарту початкової загальної освіти стали забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти і впровадження особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес у початкових класах.
Навчально-виховний процес у початковій школі Здолбунівського району забезпечують дипломовані спеціалісти початкової освіти, які обізнані з психолого-педагогічними та віковими особливостями учнів і використовують у практичній роботі сучасні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології. Учителі сьогоднішньої школи «озброюють» дітей високим рівнем грамотності, навичками оперування числами та критичного мислення, сприяють розвит­ку здоров’я, створюють умови для розкриття потенціалу кожної дитини завдяки переживанню широкого спектру цікавих, добре спланованих досвідів, які допомагають формувати такі риси, як активна громадянська позиція, ініціативність, творчість.
Особливістю початкової школи є те, що діти приходять до неї з різним рівнем готовності до навчання, не­од­наковим соціальним досвідом, відмінностями у психофізичному розвитку, тому вчителі початкових класів нашого району допомагають реалізувати здібності кожної дитини і створити умови для індивідуального розвитку кожного школяра.
Період навчання дитини у першому класі є особливо важливим. У цьому віці з ігрової діяльності поступово формується навчальна, яка потребує не лише значного розумового напруження, а й фізичної витривалості та вольових зусиль першокласників. Збереження і зміцнення фізичного здоров’я учнів, їх моральне та громадянське виховання - ці складові постійно у центрі уваги кожного вчителя, батьків.
Лише спільні зусилля працівників освіти, батьків учнів забезпечать умови для реалізації першочергових завдань початкової школи, які прописані в новому Державному стандарті початкової загальної освіти, і нададуть дітям можливість стати: успішними учнями, які отримують задоволення від навчання та досягають у ньому успіхів; людьми, які здатні жити безпечним, здоровим та повноцінним життям; відповідальними громадянами, які роблять позитивний внесок у суспільне життя.
Про усе це йшлося на обласному семінарі вчителів початкових класів, який на початку квітня відбувся на базі Здолбунівської ЗОШ I ст. № 7.
Світлана БАТЬКОВЕЦЬ,
методист з початкової освіти.
На фото: учасники семінару.

Comments are now closed for this entry