Закінчення 2008/2009 навчального року і проведення державної підсумкової атестації (ДПА) учнів загальноосвітніх навчальних закладів визначено Типовими навчальними планами та Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти зі змінами. Державна підсумкова атестація учнів проводиться після завершення ними кожного ступеня навчання.
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» навчальні заняття мають завершитися у 1-4 класах 25 травня, у 5-10 класах - 28 травня. З метою якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації для учнів 11-х (12-х) класів у травні 2009 р. організовуються індивідуально-групові заняття.

     Після завершення занять у 1-4-х класах проводяться навчальні екскурсії, у 5-8-х і 10-х класах - навчальні екскурсії та навчальна практика. Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 6.02.2008 р. № 1/9-61орієнтовно у такі строки: з 26 по 29 травня (4 дні) - для учнів 1-4-х класів (не більше 3-х академічних годин на день); з 1 по 12 червня (10 днів) - для учнів 5-6-х класів (по 3 академічні години), 7-8-х класів (по 4 академічні години), 10-х класів (по 5 академічних годин на день). 
     Після завершення навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах 29 травня проводиться свято “Останній дзвоник”. У випускних 9-х класах з 3 по 20 червня, а у 11-х (12-х) класах - з 6 по 22 червня 2009 р. проводитиметься державна підсумкова атестація.
     ДПА з української мови для випускників 9-х класів проводитиметься 3 червня. Для випускників 11-х класів ДПА з української мови та літератури проводиться 15 червня 2009 р. Державна підсумкова атестація, що проводиться у письмовій формі, розпочинається о 9.00, а в усній формі - для першої групи - о 9.00, для другої групи - о 14.00. Інший час початку проведення державної підсумкової атестації має бути погоджений з відповідними органами управління освітою.

 

Державна підсумкова атестація у початковій школі
     У загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики. Бали за атестацію з цих предметів виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт. Кожна підсумкова контрольна робота проводиться вчителем початкових класів відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п’ятниці.
     Бал за державну підсумкову атестацію з цих предметів виставляється у класному журналі під датою проведення підсумкової роботи.
     Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів та балу за атестацію.
Державна підсумкова атестація в основній школі
     Атестація в основній школі проводиться з 5 предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.
ДПА з української мови проводиться в письмовій формі (диктант) за завданнями, оголошеними МОН України в день атестації по телебаченню та радіо. На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу розпочинатиметься з початком читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники, підручники тощо) під час проведення державної підсумкової атестації не допускається.
     Державна підсумкова атестація з математики проводиться з алгебри (письмово) 11 червня 2009 року, протягом 135-хвилин (2 години 15 хвилин). Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями.
     ДПА з географії покликана виявити рівень навчальних досягнень школярів з оволодіння географічною інформацією та вміння її використовувати у повсякденному житті. Форму проходження державної підсумкової атестації з географії обирає навчальний заклад з урахуванням побажань учнів.
Державна підсумкова атестація з біології може проводитися як в усній (білети), так і в письмовій формі, яку обирає навчальний заклад з урахуванням побажань учнів.
Білети для державної підсумкової атестації з іноземної мови складаються з трьох завдань. Перше - бесіда за поданою ситуацією; друге - читання та переказ тексту; третє - письмова робота. Під час підготовки до відповіді учням дозволяється користуватися двомовними словниками. Час на підготовку - не менше 30 хвилин.
     ДПА з гуманітарних предметів, зазначених нижче, проводитиметься лише у тих загальноосвітніх навчальних закладах, що не обрали державну підсумкову атестацію з іноземної мови.
ДПА з курсів української та зарубіжної літератур інтегрованих курсів «Література» (рідна та зарубіжна) проводитиметься в усній формі за білетами, які складаються з двох завдань. Питання білетів охоплюють більшу частину матеріалу, який опановувався учнями протягом двох навчальних років (10-11кл.), і враховують наявність варіативних програм з предметів.
     Окремо пропонуються білети для проведення ДПА із зарубіжної літератури у класах філологічного профілю. Білети укладено на основі чинних профільних програм для вивчення предметів. Структура цих білетів інша. Вони містять по 3 завдання, які спираються на чинні програми для профільних філологічних класів із української та зарубіжної літератур. 
     ДПА з історії України проводитиметься в усній формі за білетами, котрі містять по два запитання. У білетах зі всесвітньої історії звертається увага на особливості розвитку світової цивілізації наприкінці XVIII на початку XX ст.
     ДПА з основ правознавства має на меті визначити рівень навчальних досягнень учнів у системі державно-правових реалій України. Під час державної атестації дозволяється користуватися схемами і таблицями, відповідними кодексами. ДПА з фізики проводиться в усній формі за білетами.
Державна підсумкова атестація у старшій школі
     Відповідно до наказу МОН № 804 від 3.09.2008 р. “Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2009 році” результати ЗНО зараховуються як результати ДПА за курс повної загальної середньої освіти для учасників ЗНО з числа випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти 2009 року.
Ті з випускників, які не мають наміру в 2009 р. вступати до ВНЗ, проходитимуть державну підсумкову атестацію у своєму навчальному закладі. Вступники до вищих навчальних закладів можуть пройти державну підсумкову атестацію за місцем навчання з тих предметів, які їм не потрібні для вступу.
У заяві на ім’я директора школи випускники зазначають, які іспити вони будуть проходити у формі ЗНО, а які у письмовій чи усній формі за завданнями МОН у своїх загальноосвітніх навчальних закладах.      З метою дотримання рівних умов, перездача в школі у формі державної підсумкової атестації результатів, отриманих на тестуванні, не передбачена. За результатами ЗНО керівник загальноосвітнього навчального закладу отримує відомість, згідно з якою вноситься відповідний запис до класного журналу та в додаток до атестата про повну загальну середню освіту.
     Цього навчального року ДПА випускників, учнів 11 класу, складається з 5 предметів: української мови та літератури, математики або історії України та трьох предметів за вибором.
     Обов’язково у формі ЗНО відбуватиметься ДПА з української мови та літератури для учнів, які вирішили вступати до вищих навчальних закладів. Ті ж з випускників, які не планують вступати до ВНЗ, складатимуть ДПА з української мови та літератури у загальноосвітньому навчальному закладі у формі переказу з творчим завданням. На виконання завдання ДПА з української мови та літератури в 11кл. відводиться 4 астрономічні години. Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту переказу учням. Переказ із творчим завданням проводиться за традиційною методикою.
ДПА з курсу зарубіжної літератури проводиться в усній формі за білетами, розробленими і затвердженими МОН України. Білети для державної підсумкової атестації з іноземної мови складаються із трьох запитань.
     Випускники класів філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, спортивного напрямів обов’язково проходитимуть державну підсумкову атестацію з історії України.
     Білети із всесвітньої історії включають завдання на знання визначальних тенденцій світового розвитку XX ст., інтеграційних та глобалізаційних процесів, їх причини, прояви та наслідки. Білети з основ філософії складено у двох варіантах, відповідно до варіативності програм “Людина і суспільство” (по два завдання в кожному білеті) та “Людина і світ” (по три завдання в кожному білеті). ДПА з основ економіки може відбуватися в усній (за білетами) або у письмовій формі.
     ДПА з математики, що проводиться 10 червня 2009 року, є обов’язковою для учнів універсального, природничо-математичного напрямів, економічного, інформаційно-технологічного профілів, класів з поглибленим вивченням математики, у яких час, відведений на вивчення математики, становить не менше 4 годин на тиждень. Інші навчальні заклади (класи) можуть проводити атестацію з математики за вибором учнів. ДПА з математики може проходити у формі ЗНО (для вступників до вищих навчальних закладів, де необхідний відповідний сертифікат) або складатися у загальноосвітньому навчальному закладі (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) у письмовій формі.
     ДПА з фізики може проводитися за вибором учнів в усній чи письмовій формі, або у формі захисту учнівських дослідницьких робіт.
     Для учнів, які навчаються в класах фізико-математичного профілю та класах (школах) з поглибленим вивченням фізики, рекомендується провести ДПА з фізики у письмовій формі. ДПА у письмовій формі та у формі захисту учнівських дослідницьких робіт проводиться відповідно до листа МОН України “Про проведення державної підсумкової атестації з фізики в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів”. На виконання завдання атестації у письмовій формі відводиться 2,5 астрономічні години. Відлік часу розпочинатиметься після одержання учнями завдань.
ДПА з астрономії проводиться в усній формі. ДПА з географії може проводитися або в усній або в письмовій формі. Форму проходження атестації обирають учні.
     ДПА з біології може проводитися в усній або у письмовій формі. Форму проходження атестації обирають учні. ДПА з хімії проводитиметься в усній формі за білетами, що складаються з 3 завдань: двох теоретичних і одного практичного. Державна підсумкова атестація з інформатики може проводитися: усно (за білетами); у тестовій формі (бланкове або комп’ютерне тестування); у формі захисту творчих робіт зі створення програмного засобу підтримки навчально-виховного процесу.
ДПА з основ безпеки життєдіяльності проводитиметься в усній формі за білетами, які містять по 2 завдання переважно практичного спрямування. Цього навчального року проводиться ДПА з фізичної культури (за вибором учнів).
Анатолій ДЕМЕДЮК,
головний спеціаліст відділу освіти Здолбунівської РДА.


Comments are now closed for this entry