подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 

Здолбунівський районний сектор ГУ ДСНС повідомляє, що 5 червня 2013 року постановою Кабінету Міністрів України № 440 затверджено «Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки». Цим Порядком визначено процедуру подання і реєстрації вказаних декларацій, що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єк­­тів нерухомості - будівель, споруд, приміщень або їх частин (далі - об’єкти нерухомості).

Зокрема, згідно з Порядком:
1. Декларація розробляється суб’єктом господарювання і подається ним, або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта нерухомості до державного адміністратора або територіального органу ДСНС.
У разі, коли декларація подана безпосередньо до державного адміністратора, така декларація протягом одного робочого дня після надходження передається ним територіальному органу ДСНС.
2. Якщо в управлінні суб’єкта господарювання перебувають декілька об’єктів нерухомості, що розташовані у різних адміністративно-територіальних одиницях, декларація подається безпосередньо до ДСНС.


3. У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи, а у разі відсутності печатки — декларація засвідчується нотаріусом. Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи.
4. Суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.
Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.
5. Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом 10 днів з дня її надходження.
6. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним реєстратором або відповідним територіальним органом ДСНС, а в разі надсилання рекомендованим листом - дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.
7. Посадова особа ДСНС або її територіальний орган перевіряють відповідність поданої деклараці встановленій формі та, у разі відповідності встановленим до неї вимогам, реєструють її.
8. Реєстрація декларації здійснюється у відповідному журналі (ведеться ДСНС або її територіальним органом), форма якого затверджена Мінекономрозвитку.
Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник (з відміткою про дату і номер реєстрації декларації) не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб’єктові господарювання або державному реєстратору.
9. Декларація не подається:
у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає переходу права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником.

Comments are now closed for this entry