Неформальне професійне навчання – це набуття особою професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання. За допомогою неформального професійного навчання працівники підприємства зможуть підтвердити або підвищити свою кваліфікацію та отримати свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. Нині затверджено перелік робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями кухар (3-6 розряд), зварник (6-8 розряд), охоронник (1-2 розряд).
Підтвердження кваліфікації здійснюється суб’єктами підтвердження – підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, які відповідають вимогам, встановленим Мінсоцполітики та МОН. Тож якщо робітник на підприємстві здобув робітничу професію, а документа навчального закладу про отриману професію не має, то зараз з’явилася можливість підтвердити свої знання перед комісією, виконавши кваліфікаційну роботу на потрібний розряд, та отримати документ державного зразка.
Відповідно до статті 22 Закону України «Про зайнятість населення» робота з підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями здійснюється Державною службою зайнятості та її територіальними органами.


Особа, яка виявила бажання підтвердити кваліфікацію, звертається до центру зайнятості, де їй видається анкета самооцінювання за обраною робітничою професією.За результатами заповнення анкети самооцінювання особа подає до центру зайнятості заяву про підтвердження кваліфікації, до якої додаються, зокрема:
паспортний документ;
копії документа, що засвідчує факт трудових відносин (за наявності) та документа, що засвідчує наявність стажу роботи за професією відповідного кваліфікаційного рівня;
оригінал документа про освіту (за наявності);
одна фотокартка 3х4 см;
медична довідка за формою
№ 086/о (в залежності від характеру робітничої професії, за якою здійснюватиметься підтвердження, особою також подаються: особова медична книжка (сфера торгівлі, громадського харчування, харчової та переробної промисловості), медична довідка про можливість виконання робіт за професією, пов’язаною з роботами з підвищеною небезпекою, та відповідні довідки, видані наркологом та психіатром);
лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження результатів неформального професійного навчання (за наявності).
Особі, яка підтвердила кваліфікацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання.
У разі виявлення в особи під час проходження процедури підтвердження рівня професійних знань, умінь та навичок для виконання окремих видів робіт за професією, у встановленому порядку особі видається сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання.
Фінансування підтвердження кваліфікації здійснюється за рахунок коштів особи або роботодавця (у разі направлення ним особи).
За детальною інформацією при необхідності підтвердження або підвищення своєї кваліфікації пропонуємо звертатись в Здолбунівський районний центр зайнятості.

Comments are now closed for this entry