Професійне навчання незайнятого населення спрямовується на забезпечення професійної самореалізації особистості громадянина, формування у нього поглиблених професійних знань, умінь та навичок, здобуття нової професії чи спеціальності на основі наявного освітнього рівня та досвіду попередньої практичної роботи, що сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності особи в умовах ринкової економіки.
Для незайнятого населення професійне навчання здійснюється у порівняно короткі терміни з урахуванням наявного життєвого, професійного досвіду і психічного стану. Навчальні програми для безробітних зорієнтовані на оперативні зміни у змісті навчання відповідно до вимог сучасного ринку праці та прогнозних потреб, а також вимог і потреб роботодавців щодо відповідності рівня кваліфікації працівника конкретному робочому місцю.

Comments are now closed for this entry