На початок 2014 р. у Рівненській області налічувалось 603 бібліотеки, бібліотечний фонд яких становив 12,7 млн. примірників. Прикметно, що на 1 жителя області припадає 11 примірників, у цілому ж по Україні забезпеченість складає 7 примірників.
Найбільший книжковий фонд мають книгозбірні обласного центру, Демидівського та Млинівського районів, де на 1 мешканця припадає 15 примірників, а також Зарічненського й Корецького районів - по 14 примірників, найменший - у містах Дубно та Кузнецовськ - 4 та 2 примірники відповідно.
У сільській місцевості розміщено 498 бібліотек (83 %), їх фонд складає 6,8 млн. примірників.
Майже 62 % бібліотечного фонду - на українській мові, 37 % - на російській і лише незначна частина - на польській та інших мовах.
Послугами бібліотек у 2013 р. скористалися майже 4575 тис. читачів (з них 182,7 тис. - читачі віком до 18 років). Торік кожному читачеві в середньому було видано 24 примірники книг та журналів.
Станом на 1 січня 2014 р. у бібліотеках краю налічувалось 1242 працівники, з яких 561 - з вищою спеціальною освітою.
Головне управління статистики
у Рівненській області.

Comments are now closed for this entry