Промисловість
За 2015 р., порівняно з 2014 р., підприємствами району збільшено випуск виробів будівельних з пластмас у 19 разів, розчинів бетонних, готових для використання, - в 1,7 раза, портландцементу, цементу глиноземистого, цементу безклінкерного шлакового і цементів гідравлічних подібних - на
2,5 %. Водночас на 30,3 % зменшилося виробництво виробів ковбасних, на 30,1 % - тари дерев’яної іншої та її частин, на 23,9 % - мішків та пакетів з полімерів етилену (не включаючи з синтетичних текстильних матеріалів), на 13,9 % - каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, на 2,8 % - плит, листів, плівки, фольги і стрічок з пластмас, неармованих або нез’єднаних з іншими матеріалами, на 2,2 % - тканин, грат, сіток й огорож з дроту сталевого або мідного, сітки металевої з металів чорних або міді, під штукатурку.
У 2015 р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1084,9 млн. грн., що в розрахунку на одного жителя становить 19 тис. грн. У структурі обсягу реалізації 90,9 % припадає на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 1,2 % - на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, 0,8 % - на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 0,7 % - на водопостачання, каналізацію, поводження з відходами.

Сільське господарство
Сільськогосподарськими підприємствами району під урожай 2015 р. було засіяно 19316 га площ, що на
6,5 % менше порівняно з такими у 2014 р.
За попередніми даними, у 2015 р. валовий збір зернових і зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах становив 85,8 тис. т (у вазі після доробки), а їх середня врожайність - 67,9 ц з 1 га. Порівняно з 2014 р. виробництво зерна знизилось на
23,9 %, що зумовлено зменшенням як площі збирання на 20,1 %, так і середньої врожайності - на 3,4 ц з 1 га.
Виробництво ріпаку (8138 т), порівняно з 2014 р., зросло у 2,3 раза, сої (6289 т) - на 36,3 % за рахунок розширення площі збирання цих культур відповідно у 2,5 та 1,5 раза, однак середня врожайність знизилась на 7,9 % і 10,2 %.
Валовий збір картоплі (112 т) зменшився проти 2014 р. на 39,4 %, овочів (63 т) - на 47,9 %.


В аграрних підприємствах (крім малих) за 2015 р. реалізовано на забій 840 т худоби та птиці (у живій вазі), що на 37,4 % більше порівняно з 2014 р., вироблено 6328 т молока (на 2,2 % менше).
На 1 січня 2016 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальне поголів’я великої рогатої худоби склало 2246 голів (на 22 % менше, ніж на 1 січня 2015 р.), у т. ч. корів - 1115 голів (на
23,3 % менше), свиней - 2426 голів (на 0,7 % більше), птиці - 11,9 тис. голів (на 12,1 % менше).

Будівництво
Торік підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 51,4 млн. грн., що становить 4 % загальнообласного обсягу.

Транспорт
У 2015 р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 473,3 тис. т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 24,6 млн. ткм, що становить відповідно 23,8 % та 96,7 % від рівня 2014 р.

Зовнішня торгівля товарами
Обсяг експорту товарів за січень-листопад 2015 р. становив 2,9 млн. дол. США, імпорту - 12,5 млн. дол. Порівняно з січнем-листопадом 2014 р. експорт та імпорт скоротилися відповідно на 50,7 % та 35,7 %. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 9,6 млн. дол.
Зовнішньоторговельні операції товарами проводилися з партнерами з 29 країн світу. Найбільші експортні поставки здійснювалися до Республіки Молдова та Польщі. Основу товарної структури експорту складали машинобудівна продукція, продовольчі товари та сировина, деревина та вироби з неї.
У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на США, Німеччину, Російську Федерацію. У товарній структурі імпорту переважали машинобудівна продукція та продукція паливно-енергетичного комплексу.

Заборгованість з виплати заробітної плати
Заборгованість з виплати заробітної плати впродовж грудня 2015 р. збільшилася на 9,2 %, або на 36,6 тис. грн., і на 1 січня 2016 р. становила 433,2 тис. грн. (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців). Це борги економічно активних підприємств.

Оплата житлово-комунальних послуг
У 2015 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг було призначено 9,4 тис. домогосподарств, що становило 78,8 % загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, з них у сільській місцевості - 3,9 тис. домогосподарств.
Загальна сума призначених субсидій за 2015 р. склала 3342,4 тис. грн., у т. ч. у сільській місцевості - 1334,3 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2015 р. становив 539 грн.
Крім того, 963 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 1375,9 тис. грн., з них у сільській місцевості - 900 домогосподарствам на загальну суму 1283,1 тис. грн.
Середній розмір призначеної у грудні 2015 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1486 грн.
За 2015 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 51,9 млн. грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 37,5 млн. грн., рівень оплати наданих пос­луг становив 138,3 %.

Ринок праці
Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець грудня 2015 р. становила 1665 осіб. У загальній кількості безробітних 54,3 % - жінки, 47,9 % - особи, які проживають у сільській місцевості, 44 % - молодь віком до 35 років.
Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зай­нятості, на кінець грудня 2015 року становила 156. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 11 осіб.
За сприяння Державної служби зайнятості у грудні 2015 р. було працевлаштовано 74 зареєстрованих безробітних.
Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у грудні 2015 р. становив 1112 грн., що дорівнює 80,7 % законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.).

Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 грудня 2015 р. становила 57,1 тис. осіб. Упродовж січня-листопада 2015 р. чисельність населення збільшилася на одну особу.
Чисельність населення збільшилася за рахунок міграційного приросту (232 особи), водночас зафіксовано природне скорочення (231 особа).
У січні-листопаді 2015 р. рівень природного скорочення склав 4,5 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.
Народжуваність становила 11,7 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність - 16,2 померлих на 1000 наявного населення.

Криміногенна ситуація
За повідомленням прокуратури, за 2015 р. в районі обліковано 565 кримінальних правопорушень, що на 7 % більше, ніж за 2014 р.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 193 - тяжкі та особливо тяжкі (на
21,4 % більше, ніж за 2014 р.).
За цей період виявлено 135 осіб, які вчинили злочини.
Головне управління
статистики у Рівненській області.

Comments are now closed for this entry