Промисловість
За січень-квітень 2015 р., порівняно з відповідним періодом попереднього року, підприємствами району збільшено випуск виробів будівельних з пластмас у 59,6 раза, тканин, грат, сіток й огорож з дроту сталевого або мідного, сітки металевої з матеріалів чорних або міді, під штукатурку - на 80 %, розчинів бетонних, готових для використання, - на 38,6 %, плит, листів, плівки, фольги і стрічок з пластмас, неармованих або нез’єднаних з іншими матеріалами, - на 6,2 %, портландцементу, цементу глиноземистого, цементу безклінкерного шлакового і цементів гідравлічних подібних - на 0,6 %. Разом з тим на 18,2 % зменшено виробництво виробів ковбасних, на 8,5 % – мішків та пакетів (у т. ч. конусоподібних), з полімерів етилену (не включаючи з синтетичних текстильних матеріалів), на 1,2 % - каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього.


За січень-березень 2015 р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, пос­луг) на 184,1 млн. грн., що у розрахунку на одного жителя становить 3,2 тис. грн. У структурі обсягу реалізації 81,6 % припадає на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 3,8 % - на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, 2,7 % - на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 0,8 % - на водопостачання, каналізацію, поводження з відходами.

Сільське господарство
Станом на 1 травня 2015 р. сільськогосподарськими підприємствами району посіяно по ярому клину 1882 га зернових і зернобобових культур (без кукурудзи), з них ячменю - 1847 га.
За січень-квітень 2015 р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано на забій 292 т худоби та птиці (у живій вазі), що на 44,4 % більше, ніж у січні-квітні 2014 р., вироблено 2118 т молока (на 2,8 % більше). Середній надій молока від однієї корови становив 1407 кг проти 1400 кг у січні-квітні 2014 р.
Станом на 1 травня 2015 р. в аграрних підприємствах загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 2788 голів (на 13 % менше, ніж на 1 травня 2014 р.), у т. ч. корів - 1366 голів (на 6,4 % менше); свиней - 2359 голів (на 10,3 % менше).
За усіма напрямами сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) було реалізовано 5569 т зерна, 369 т худоби та птиці (у живій вазі), 2381 т молока і молочних продуктів.
Середня ціна реалізації зернових культур склала 2627,9 грн. за т, худоби та птиці - 19270,9 грн. за т, молока - 3912,1 грн. за т.

Будівництво
За січень-квітень 2015 р. будівельними підприємствами району виконано робіт у фактичних цінах на суму 4,3 млн. грн., що становить
3 % загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.
За січень-березень 2015 р. забудовниками району прийнято в експлуатацію 256 м2 загальної площі житла, що становить 28,1 % від обсягу прийнятого житла у січні-березні 2014 р.
Частка району в обласному обсязі прийнятої в експлуатацію загальної площі житла становила
0,4 %.

Транспорт
Автотранспортними підприємствами району за січень-квітень 2015 р. доставлено замовникам 316,7 тис. т вантажів, що становить 79,4 % їх обсягу у січні-квітні 2014 р. Вантажооборот зріс на 25,1 % та склав 6,6 млн. ткм.

Іноземні інвестиції
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених в економіку району станом на 1.04.2015 р., склав 97,3 тис. дол. США, що становить 95,2 % обсягів інвестицій на початок 2015 р. Прямі інвестиції у розрахунку на одну особу населення склали 1,7 дол.
Зменшення капіталу відбулося за рахунок курсової різниці на 4,9 тис. дол.
Інвестиції надійшли з 3 країн світу. Про наявність прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) звітувало 4 підприємства району.

Внутрішня торгівля
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та забезпечення стравами й напоями, за 2014 р. становив 156,1 млн. грн. і у порівнянних цінах склав 102 % від обсягу 2013 р.
Товарооборот ресторанного господарства у 2014 р. становив 2,1 млн. грн. і проти 2013 р. склав
88,4 %.
У розрахунку на одну особу в середньому за місяць реалізовано товарів на 227,9 грн.

Доходи населення
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень-березень 2015 р. становила 3087 грн. (тут і далі дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з кількістю найманих працівників 10 і більше), що у 2,5 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати, який дорівнював прожитковому мінімуму на одну працездатну особу (1218 грн.).
Порівняно з січнем-березнем 2014 р. рівень заробітної плати збільшився на 8,4 %, або на 240 грн.
Розмір заробітної плати по району за січень-березень 2015 р. на 14 грн. не досягав середньообласного рівня (3101 грн.).
Заборгованість з виплати заробітної плати упродовж березня 2015 р. не змінилася і на 1 квітня 2015 р. становила 94,5 тис. грн. (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців). Це - борг економічно активного підприємства.
У січні-квітні 2015 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 871 домогосподарству, що становило 93,8 % загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, з них у сільській місцевості - 499 домогосподарствам.
Загальна сума призначених субсидій у січні-квітні ц. р. становила 274,5 тис. грн., у т. ч. у сільській місцевості - 127,1 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2015 р. склав 215 грн.
Крім того, 335 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 457,8 тис. грн., з них у сільській місцевості - 298 домогосподарствам на загальну суму 406,7 тис. грн.
Середній розмір призначеної у квітні 2015 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1284 грн.
У січні-березні ц. р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 15,4 млн. грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 13,3 млн. грн., рівень оплати наданих послуг становив 115,7 %.
З початку 2015 р. заборгованість населення перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг зменшилась на 27 % і на кінець березня становила 5,7 млн. грн.

Ринок праці
Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець квітня 2015 р. становила 1660 осіб. У загальній кількості безробітних 56 % - жінки, 46,1 % - особи, які проживають у сільській місцевості, 44 % - молодь віком до 35 років.
Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня ц. р. становила 185. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 9 осіб.
За сприяння Державної служби зайнятості у квітні 2015 р. було працевлаштовано 95 зареєстрованих безробітних.
Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в квітні 2015 р. становив 916 грн., що дорівнює 75,2 % законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 квітня 2015 р. становила 57,1 тис. осіб. Упродовж січня-березня 2015 р. чисельність населення зменшилася на 35 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,5 особи.
Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (102 особи), водночас зафіксовано міграційний приріст (67 осіб).
У січні-березні ц. р. рівень природного скорочення становив 7,3 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.
Народжуваність становила 11,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність - 18,8 померлих на 1000 наявного населення.

Криміногенна ситуація
За повідомленням прокуратури, за січень-квітень 2015 р. у районі обліковано 190 кримінальних правопорушень, що на 15,6 % менше, ніж за січень-квітень 2014 р.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 71 (на 47,9 % більше, ніж за січень-квітень 2014 р.) - тяжкий та особливо тяжкий.
За цей період виявлено 38 осіб, які вчинили злочини.
Головне управління статистики
у Рівненській області.

Comments are now closed for this entry