за січень-лютий 2015 року

Промисловість
За січень-лютий 2015 р., порівняно з відповідним періодом попереднього року, підприємствами району збільшено випуск виробів будівельних з пластмас у 40 разів, мішків та пакетів (у т. ч. конусоподібних), з полімерів етилену (не включаючи з синтетичних волокон) - на 78,9 %, портландцементу, цементу глиноземистого, цементу безклінкерного шлакового і цементів гідравлічних подібних - на 33,5 %, розчинів бетонних, готових для використання - на 8,2 %. Разом з тим на 18,2 % зменшено виробництво ковбасних виробів, на 7,4 % - каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, на 5,7 % - плит, листів, плівки, фольги і стрічок з пластмас, неармованих або нез’єднаних з іншими матеріалами.


За січень 2015 р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 52,8 млн. грн., що у розрахунку на одного жителя становить 924,5 грн. У структурі обсягу реалізації 81,1 % припадає на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 3,7 % - на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та устаткування, 3,5 % - на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 1 % - на водопостачання, каналізацію, поводження з відходами.

Сільське господарство
За січень-лютий 2015 р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано на забій 125 т худоби та птиці (у живій вазі), що на 11 % більше, ніж у січні–лютому 2014 р., вироблено 1080 т молока (на 6,2 % більше). Середній надій молока від однієї корови становив 674 кг проти 687 кг у січні-лютому 2014 р.
Станом на 1 березня 2015 р. в аграрних підприємствах загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 2973 голови (на 5,7 % менше, ніж на 1 березня 2014 р.), у т. ч. корів - 1456 голів (на 1,4 % менше); свиней - 2485 голів (на 45,4 % менше).
За всіма напрямами сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) було реалізовано 2487 т зерна, 146 т худоби та птиці (у живій вазі), 1182 т молока та молочних продуктів.
Середня ціна реалізації зернових культур склала 2553,7 грн. за т, худоби та птиці - 18325,9 грн. за т, молока - 3758,9 грн. за т.

Капітальні інвестиції
У січні-грудні 2014 р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 122,1 млн. грн. капітальних інвестицій, що становить 4,8 % загальнообласного обсягу.
У розрахунку на одну особу освоєно 2135,1 грн. капітальних інвестицій.
Найбільшу частку інвестицій
(74,1 %) складають власні кошти підприємств та організацій.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 25,8 млн. грн. (21,1 % загального обсягу інвестицій району).

Будівництво
За січень-лютий 2015 р. будівельними підприємствами району виконано робіт у фактичних цінах на суму 1025 тис. грн., що становить 1,9 % загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.

Транспорт
Автотранспортними підприємствами району за січень-лютий
2015 р. доставлено замовникам 34,9 тис. т вантажів, що становить 25,7 % їх обсягу у січні-лютому 2014 р. Вантажооборот зріс в 1,7 раза та склав 2,7 млн. ткм.

Заборгованість із виплати заробітної плати
Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж січня 2015 р. збільшилася на 5 %, або на 4,5 тис. грн., і на 1 лютого 2015 р. становила 94,5 тис. грн. (дані наведено без урахування най­маних працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців). Це борг економічно активного підприємства.

Оплата житлово-комунальних послуг
У січні-лютому 2015 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг було призначено 537 домогосподарствам, що становило 94,5 % загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, з них у сільській місцевості - 274 домогосподарствам.
Загальна сума призначених субсидій у січні–лютому 2015 р. склала 222,7 тис. грн., у т. ч. у сільській місцевості - 115 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2015 р. становив 264 грн.
Крім того, 73 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою, для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 98,8 тис. грн., з них у сільській місцевості - 61 домогосподарству на загальну суму 83,5 тис. грн.
Середній розмір призначеної у лютому 2015 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1353 грн.
У січні 2015 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4,7 млн. грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 5 млн. грн., рівень оплати наданих послуг становив 95 %.
З початку 2015 р. заборгованість населення перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг збільшилася на 3,2 % і на кінець січня 2015 р. становила 8 млн. грн.

Ринок праці
Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості району, на кінець лютого 2015 р. становила 1619 осіб. У загальній кількості безробітних 51,9 % - жінки, 48,1 % - особи, які проживають у сільській місцевості, 45,6 % - молодь віком до 35 років.
Кількість вільних робочих місць, заявлених підприємствами, установами та організаціями до державної служби зайнятості, на кінець лютого 2015 р. становила 115. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 14 осіб.
За сприяння державної служби зайнятості в лютому 2015 р. було працевлаштовано 99 зареєстрованих безробітних.
Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в лютому 2015 р. становив 931 грн., що відповідало 76,4 % законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

Демографічна ситуація
Чисельність населення району, за оцінкою, на 1 лютого 2015 р. становила 57,2 тис. осіб. Упродовж січня 2015 р. чисельність наявного населення збільшилася на 2 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,4 особи.
Збільшення чисельності населення району відбулося за рахунок міграційного приросту (на 32 особи), водночас у районі спостерігалося природне скорочення населення (на 30 осіб).
Порівняно з січнем 2014 р. обсяг природного скорочення збільшився на 1 особу, або з 6 до 6,2 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. У цілому за січень 2015 р. природне скорочення населення відбулося як у міських поселеннях, так і у сільській місцевості, і склало відповідно 4,1 та 8,1 особи на 1000 наявного населення.
Природний рух населення району у січні 2015 р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем 2014 р.
За січень 2015 р. кількість народжених у районі була на 11 осіб меншою у порівнянні з січнем 2014 р., рівень народжуваності зменшився з 13,6 до 11,3 немовляти на 1000 наявного населення.
Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях, і склала 11,9 особи на 1000 наявного населення проти 10,8 особи.
Порівняно з січнем 2014 р. рівень смертності у січні 2015 р. знизився з 19,6 до 17,5 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості на 34,2 % вищий, ніж у міських поселеннях, і склав 20 осіб на 1000 наявного населення проти 14,9 особи.
У районі зафіксовано міграційний приріст населення. Число прибулих (86 осіб) перевищило кількість вибулих (54 особи) на 32 особи.

Криміногенна ситуація
За повідомленням прокуратури, за січень-лютий 2015 р. в районі обліковано 92 кримінальних правопорушення, що на 22 % менше, ніж за січень-лютий 2014 р.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 31 (на 29,2 % більше, ніж за січень-лютий 2014 р.) - тяжкий та особливо тяжкий.
За цей період виявлено 12 осіб, які вчинили злочини.
Головне управління статистики
у Рівненській області.

Comments are now closed for this entry