за січень–червень 2014 року

Промисловість
За січень–червень 2014 р. підприємствами району вироблено на 62,8 % більше, ніж за відповідний період 2013 року виробів інших з пластмас, на 52,6 % – тари дерев’яної іншої та її частин, на 23,7 % – мішків та пакетів, з полімерів етилену, на 14,6 % – каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, на 10 % – портландцементу, цементу глиноземистого, цементу безклінкерного шлакового і цементів гідравлічних подібних. Разом з тим зменшено виробництво виробів будівельних з пластмас на 59,2 %, виробів для транспортування чи пакування товарів інших з пластмас – на 6,2 %, плит, листів, плівки, фольги і стрічок з пластмас, неармованих або нез’єднаних з іншими матеріалами – на 1,8 %, виробів ковбасних – на 8,1 %.
За січень–травень 2014 р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 293,5 млн. грн., що у розрахунку на одного жителя становить 5,1 тис. грн. У структурі обсягу реалізації 84,7 % припадає на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.

Сільське господарство
Господарствами усіх категорій району під урожай 2014 р. посіяно 32386 га сільськогосподарських культур (під урожай 2013 р. – 31737 га), у т. ч. зернових та зернобобових – 21515 га, цукрових буряків (фабричних) – 19 га, сої – 2161 га, ріпаку – 929 га, картоплі – 2849 га, овочів відкритого ґрунту – 651 га, кормових культур – 3789 га. В цілому по району посіви зернових та зернобобових культур збільшились на 5,5 %, картоплі – на 0,9 %, разом з тим площі під ріпаком зменшились на 21,3 %, під овочами відкритого ґрунту – на 2,8 %, кормовими культурами – на 12,6 %.
Сільськогосподарські підприємства району посівну кампанію провели на площі 19732 га (60,9 % всіх площ посівів району), з них під зерновими та зернобобовими культурами зайнято 14789 га, цукровими буряками (фабричними) – 8 га, соєю – 2159 га, ріпаком озимим – 925 га, картоп­лею – 13 га, овочами відкритого ґрунту – 6 га, кормовими культурами – 1367 га.
Загальна посівна площа у господарствах населення складає 12654 га. Площі посіву зернових та зернобобових культур в цих господарствах становлять 6726 га, цукрових буряків (фабричних) – 11 га, картоплі – 2836 га, овочів відкритого ґрунту – 645 га, кормових культур – 2422 га.


Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих підприємств) у січні–червні 2014 р. реалізовано на забій 304 т худоби та птиці (у живій вазі), вироблено 3162 т молока, 387,3 тис. штук яєць. Середній надій молока від однієї корови становив 2162 кг проти 1922 кг торік.
Станом на 1 липня 2014 р. в цих господарствах нараховувалося 3146 голів великої рогатої худоби, з них 1452 голови корів, 2435 голів свиней, 55 голів овець, 9,4 тис. голів птиці.

Будівельна діяльність
За січень–червень 2014 р. будівельними підприємствами району виконано робіт у фактичних цінах на суму 4,9 млн. грн., що становить
1,1 % загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.

Транспорт та послуги
За січень–червень 2014 р. автомобільним транспортом доставлено замовникам 0,8 млн. т вантажів, що у 1,3 раза більше, ніж за січень–червень 2013 р. Вантажооборот склав 9,9 млн.ткм, що становить 86 % рівня відповідного періоду минулого року.
За січень–червень 2014 р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 140,9 млн. грн., що у порівнянних цінах складає 80,9 % рівня відповідного періоду минулого року. Із загального обсягу для населення реалізовано послуг на 3,3 млн. грн. (2,3 %), що з урахування зміни цін становить 90,4 % рівня січня–червня 2013 р.
За основним видом діяльності виконано 100,8 тис. замовлень на різні види послуг. Середня вартість одного замовлення склала 1,4 тис. грн. Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу в районі становив 2,5 тис. грн.

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–березень 2014 р. становив 32,2 млн. грн. і у порівнянних цінах склав 108,9 % обсягу січня–березня 2013 р.
Товарооборот ресторанного господарства у січні–березні 2014 р. становив 474,7 тис. грн. і проти січня–березня 2013 р. склав 84 %.
У розрахунку на одну особу в середньому за місяць реалізовано товарів на 189,1 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 червня 2014 р. становила 143,4 тис. грн. (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців). Це борги економічно-активних підприємств.

Оплата житлово-комунальних послуг
У січні–травні 2014 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 499 сім’ям, що становило 95,6 % загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у сільській місцевості – 226 сім’ям.
Загальна сума призначених субсидій у січні–травні 2014 р. склала 41 тис. грн., у т. ч. мешканцям сільської місцевості – 11,4 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у травні 2014 р. становив 42 грн.
Крім того, 261 сім’ї було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 221,8 тис. грн., з них 198,5 тис. грн. – жителям сільської місцевості. Середній розмір призначеної у травні 2014 р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 837 грн.
У січні–травні 2014 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 18,1 млн. грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 17,2 млн. грн., рівень оплати наданих послуг становив 105,1 %.
З початку року заборгованість населення перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг зменшилася на 11,5 % і на кінець травня 2014 р. становила 6,7 млн. грн.

Ринок праці
Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості району, на кінець червня 2014 р. становила 1355 осіб. У загальній кількості безробітних 54,2 % – жінки, 46,5 % – молодь у віці до 35 років, 49,4 % – особи, які проживають у сільській місцевості.
Кількість вільних робочих місць, заявлених підприємствами, установами та організаціями до державної служби зайнятості, на кінець червня 2014 р. становила 77. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 18 осіб.
За сприяння державної служби зай­нятості в червні 2014 р. було працевлаштовано 80 зареєстрованих безробітних.
Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в червні 2014 р. становив 885 грн., що дорівнює 72,7 % законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

Демографічна ситуація
Чисельність населення району, за оцінкою, на 1 червня 2014 р. становила 57,1 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2014 р. чисельність наявного населення збільшилася на 53 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,2 особи.
Збільшення чисельності населення району відбулося за рахунок міграційного приросту (на 153 особи), водночас у районі спостерігалося природне скорочення (на 100 осіб).
Порівняно з січнем–травнем 2013 року обсяг природного скорочення зменшився на 26 осіб, або з 5,4 до 4,2 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. У цілому по району за січень–травень 2014 р. природне скорочення населення відбулося як у міських поселеннях, так і у сільській місцевості (відповідно 3 особи на 1000 наявного населення та 5,5).
Природний рух населення району у січні–травні 2014 р. характеризувався збільшенням народжуваності та зменшенням смертності порівняно з січнем–травнем 2013 р.
За січень–травень 2014 р. кількість народжених в районі була на 9 осіб більшою, ніж за січень–травень 2013 р., рівень народжуваності порівняно з січнем–травнем 2013 р. збільшився з 12,2 до 12,6 немовляти на 1000 наявного населення.
Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 13,1 особи на 1000 наявного населення проти 12).
Порівняно з січнем–травнем 2013 року рівень смертності у січні–травні 2014 р. знизився з 17,6 до 16,8 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості на 24 % вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 18,6 особи на 1000 наявного населення проти 15).
У районі зафіксовано міграційний приріст населення. Число прибулих (408 осіб), перевищило кількість вибулих (255 осіб) на 153 особи.

Криміногенна ситуація
За повідомленням прокуратури, протягом січня–червня 2014 р. в районі обліковано 302 кримінальні правопорушення.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 24,8 % – тяжкі та особливо тяжкі.
За цей період виявлено 96 осіб, які вчинили злочини.
Головне управління статистики
у Рівненській області.

Comments are now closed for this entry