За січень-березень цього року у розвиток економіки області суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 471,8 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 39,9 % менше, ніж за аналогічний період 2013 р.
Найбільшу частку інвестицій склали власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 45,3 % усіх інвестицій.
Значні обсяги капітальних інвестицій (57,4 % усіх інвестицій області) спрямовано у розвиток підприємств будівництва. Частка інвестицій, освоєних промисловими підприємствами, становила 20,7 % загального обсягу інвестицій області, у тому числі підприємствами добувної промисловості і розроблення кар’єрів освоєно 1,2 % усіх інвестицій області, переробної промисловості - 13,3 %, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 6 %, водопостачання, каналізації, поводження з відходами - 0,2 %.


Капіталовкладення у житлове будівництво становили 213,7 млн. грн. (45,3 % загального обсягу інвестицій), що на 62,9 % менше, ніж за січень-березень 2013 р.
Катерина ПАСЬКО,
начальник відділу статистики будівництва,
капітальних інвестицій та
інвестицій зовнішньоекономічної
діяльності ГУС у Рівненській області.

Comments are now closed for this entry