У економіці області у 2013 році було зайнято 111,7 тис. жінок, або 55,9% загальної кількості працюючих (тут і надалі дані наведено по підприємствах з кількістю працюючих 10 і більше осіб).
Найбільш поширена праця жінок у освіті, де зайнято 35,8 тис. жінок, в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги - 24,6 тис. (75,2%, 80,8% кількості працюючих у цих видах діяльності).
Крім того, жінки значно переважали у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг, діяльності готелів та ресторанів, поштовій та кур’єрській, фінансовій діяльності (89,6-71,2%).
Серед працівників промисловості та сільського господарства - третина жінок.
Традиційно чоловічими сферами прикладання праці залишалося будівництво – 83,3%, лісове господарство та лісозаготівля – 82,8% чоловіків.
Зберігалась гендерна нерівність в оплаті праці. Якщо середньомісячна заробітна плата чоловіків у 2013 р. становила 3317 грн., то жінкам нараховували в середньому по 2471 грн., що на чверть, або на 846 грн., менше. Це зумовлено умовами праці, зокрема забороною використання праці жінок на особливо важких та шкідливих роботах. Також чоловіки зайняті переважно на посадах керівників, а праця жінок більше застосовується на посадах службовців та технічного персоналу.


Особливо відчутна різниця в оплаті праці за статтю на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 30,7% (рівень оплати праці чоловіків – 7190 грн., жінок – 4980 грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 26,2% (4709 грн. та 3474 грн. відповідно), у фінансовій діяльності (4609 грн. та 3659 грн.), добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 23% (3896 грн. та 2999 грн.).
Разом з тим різниця у рівнях оплати праці чоловіків та жінок у сфері творчості, мистецтва та розваг становила лише 26 грн.
Лариса МЕЛЬНИК,
начальник управління
статистики праці
Головного управління статистики
у Рівненській області.

Comments are now closed for this entry