Вчора в Україні відзначався День працівників статистики

Є такий вислів «Історія – це статистика в русі, а статистика – це нерухома історія». Якщо задуматись, то з цими словами можна погодитись. Адже офіційні статистичні дані – це певною мірою дзеркало соціально-економічного розвитку країни, області, району. Кожен прожитий день доводить, що без всебічних, достовірних та прозорих статистичних даних неможливо ефективно управляти, поліпшувати економічний стан, виконувати соціальні програми, будувати відкрите громадянське суспільство.


На початку цього року розпорядженням Кабінету Міністрів України було затверджено п’яту програму «Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року», мета якої полягає у створенні передумов для подальшого розвитку системи державної статистики та повнішого задоволення інформаційних потреб користувачів у високоякісній статистичній інформації, гармонізації системи показників у відповідності до міжнародних стандартів.
Виконуючи завдання органів державної статистики щодо збирання, опрацювання та поширення статистичної інформації, наші спеціалісти за рік збирають близько 300 тис. первинних звітів. І хоча ця цифра, що характеризує діяльність, є значною, слід зауважити, що протягом останніх років обсяг статзвітності скорочено на понад 20%. Зменшенню звітного навантаження сприяє оптимізація інформаційних потоків і уникнення дублювання даних у формах державних статспостережень і адмінзвітності, для чого значно розширений взаємообмін інформаційними ресурсами між органами статистики та іншими органами державної влади.
В основі всіх статистичних матеріалів лежить первинна інформація респондентів. Взаємодія з ними ґрунтується на принципах взаємної поваги і партнерства для забезпечення надійності й об’єктивності статистичної інформації, гарантій захисту її конфіденційності, а також відкритості статистичної методології.
Працівники органів державної статистики у своїй роботі чітко дотримуються положень Політики Держстату України у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних, якою визначені найважливіші напрями співпраці.
Основні зусилля спрямовуються на поліпшення процедур подання респондентами даних для проведення державних статистичних спостережень. Наші нововведення дають їм змогу значно зекономити час у процесі подання інформації.
Зокрема, вдосконалюється система електронної звітності: тепер в електронному вигляді нам звітує 1,5 тис. підприємств та організацій області. Протягом 2013 року засобами телекомунікаційного зв’язку уже надійшло біля 30 тисяч звітів. Переваги цієї системи, крім економії часу у процесі подання звітності, полягають у відсутності потреби дублювання документів на паперових носіях, зменшенні помилок за рахунок первинного контролю, оперативному та своєчасному оновленні бланків форм статистичної звітності у респондентів.
Крім того, для зручності респондентів на офіційному веб-сайті Головного управління статистики створено пошукову систему, яка дає можливість зацікавленим особам дізнатися за кодом ЄДРПОУ перелік форм статистичної та фінансової звітності, які необхідно подавати в органи державної статистики. Інформація в ній щомісячно оновлюється, якщо відбуваються зміни у сукупностях звітуючих одиниць.
Ми прагнемо постійно вдосконалювати нашу роботу та працювати в єдиній команді як з респондентами, так і з користувачами, щоб забезпечити якісне збирання, розроблення та поширення статистичної інформації.
Для забезпечення користувачів інформа­цією органи державної статистики області здійснюють широку інформаційно-публікаційну діяльність: у 2013 році було підготовлено 352 статистичні бюлетені, 24 статистичні збірники, а також 1292 експрес-випуски і 50 економічних доповідей. Постійно оновлюється актуальною і різноманітною інформацією офіційна веб-сторінка в мережі Головного управління статистики.
Упродовж цього року з метою більш поглибленого вивчення попиту та рівня задоволеності нашими інформаційними послугами проведено 10 анкетувань, опитано біля тисячі користувачів з питань якості випущених статистичних видань, їх наповненості, порядку та форматів їх поширення.
Якісне та максимальне задоволення потреб у статистичній інформації завжди було, є і буде одним із найважливіших аспектів нашої роботи.
Юрій Мороз,
начальник Головного управління
статистики у Рівненській області.

Comments are now closed for this entry