за січень-вересень 2012 року

 

Промисловість
За січень–вересень 2012 р. промисловими підприємствами району, порівняно з відповідним періодом попереднього року, збільшено випуск мішків і пакетів з полімерів етилену на 34,7 %. Індекс виробництва свинини свіжої (парної) чи охолодженої склав 3,1 %, яловичини і телятини, свіжих (парних) чи охолоджених – 26,3 %, джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових – 27,2 %, соків купажованих натуральних – 72,1%, виробів хлібобулочних – 75 %, кормів готових для сільськогосподарських тварин та свійської птиці – 79,8 %, цементу – 95,3%.
За січень–серпень 2012 р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції власного виробництва (товарів, послуг) на 491,9 млн. грн., що у розрахунку на одного жителя становить 8,7 тис. грн. У структурі обсягу реалізації 90,9 % припадає на виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції.

 

Сільське господарство
Станом на 1 жовтня 2012 р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) району зернові та зернобобові культури зібрані на площі 8335 га (72 % до площі посіву). З цієї площі намолочено 35898 т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що становить 130 % проти 30 вересня 2011 р. Середня урожайність зернових культур збільшилася на 5,2 ц з гектара і складає 43,1 ц.
Цими підприємствами зібрано 3592 т ріпаку озимого, 13121 т цукрових буряків (фабричних), 281 т сої, 172 т картоплі, 17646 т кукурудзи на силос, зелений корм та сінаж.
За 9 місяців 2012 р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) вироблено 641 т м’яса (у живій вазі), що складає 54,8 % до січня-вересня 2011 р., 3384 т молока (134,7 %), 508,3 тис. шт. яєць від птиці всіх видів (32,9 %). Середній надій молока від однієї корови становить 2627 кг проти 1884 кг торік.
Станом на 1 жовтня 2012 р. в сільськогосподарських підприємствах налічувалось 3248 голів великої рогатої худоби (89,8 % до 1 жовтня 2011 р.), з них 1269 - корів (99,5 %); 17047 свиней (111,3 %), 121 вівця (62,1 %), 21,5 тис. голів птиці (91 %).
За всіма напрямами сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) було реалізовано 25948 т зерна, 543 т сої, 2885 т ріпаку, 4 т картоплі, 12065 т цукрових буряків (фабричних), включаючи давальницьку сировину, 525 т худоби та птиці (у живій вазі), 3192 т молока та молочних продуктів.

Будівельна діяльність
За січень-вересень 2012 р. будівельними підприємствами району виконано робіт у фактичних цінах на суму 100,8 млн. грн.
Порівняно з січнем-вереснем 2011 р. обсяги будівництва зросли у 1,5 раза.

 

Транспорт та послуги
За січень-вересень 2012 р. автомобільним транспортом доставлено замовникам 1,4 млн. т вантажів. Вантажооборот склав 17,5 млн. ткм. Автотранспортними підприємствами району перевезено 31,5 тис. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 0,6 млн. пас.км.
За січень-серпень 2012 р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 219,0 млн. грн. Із загального обсягу для населення реалізовано послуг на 4,1 млн. грн. (1,9 %).
За основним видом діяльності виконано 112,5 тис. замовлень на різні види послуг. Середня вартість одного замовлення склала 1,9 тис. грн. Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу в районі становив 3,8 тис. грн.

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-червень 2012 р. становив 57 млн. грн. і у порівнянних цінах склав 92,4 % його обсягу у січні-червні 2011 р.
Товарооборот ресторанного господарства у січні-червні 2012 р. становив 0,9 млн. грн. і проти січня-червня 2011 р. склав 74,8 %.
У розрахунку на одну особу в середньому за місяць реалізовано товарів на 167,3 грн.

 

Зовнішня торгівля товарами
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами району за січень-червень 2012 р. становив 678 тис. дол. США, імпорту - 19878,8 тис. дол. Порівняно з січнем-червнем 2011 р. експорт зменшився на 79 %, а імпорт - на 5 %. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 19200,8 тис. дол.
Зовнішньоторговельні операції товарами район здійснював з партнерами з 22 країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Білорусі та Німеччини.
У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювалися з Російської Федерації, Німеччини та США.
Основу товарної структури зовнішньої торгівлі району складали продукція паливно-енергетичного комплексу, машинобудівна продукція.

Оплата житлово-комунальних послуг
У січні-серпні 2012 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 22,9 млн. грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 21,6 млн. грн., рівень оплати наданих послуг становив 105,9 %.
З початку року заборгованість населення перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг зменшилася на 19,7 % і на кінець серпня становила 5,6 млн. грн.
У січні-серпні 2012 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 719 сім’ям, що становило 90,7 % від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у сільській місцевості - 320 сім’ям.
Загальна сума призначених субсидій у січні-серпні 2012 р. склала 104 тис. грн., у т. ч. мешканцям сільської місцевості - 37,8 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в серпні 2012 р. становив 31 грн.
Крім того, 267 сім’ям було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 223,1 тис. грн., з них 199,6 тис. грн. - жителям сільської місцевості. Середній розмір призначеної в серпні 2012 р. субсидії цього виду на одну сім'ю становив 811 грн.

 

Ринок праці
Зареєстрований ринок праці району на 1 жовтня 2012 р. налічував 1690 незайнятих трудовою діяльністю громадян, серед яких 96,6 % мали офіційний статус безробітних. Кількість зареєстрованих безробітних, порівняно з 1 жовтня 2011 р., збільшилася на 6,0 % і на 1 жовтня 2012 р. становила 1632 особи.
У загальній кількості безробітних 51,8 % - особи, які проживають у сільській місцевості, 58,0 % - жінки, 46,8 % - молодь у віці до 35 років.
Рівень зареєстрованого безробіття за вересень 2012 р. зменшився на 0,1 в. п. і на 1 жовтня 2012 р. становив 4,9 % середньорічної чисельності населення працездатного віку.
Кількість вільних робочих місць, заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості, на кінець вересня 2012 р. становила 115.
Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 жовтня 2012 р. становило 15 осіб на 1 вільне робоче місце.
За сприяння державної служби зайнятості у вересні 2012 р. було працевлаштовано 206 осіб. Рівень працевлаштування за вказаний період становив 10,1 %.
Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у вересні 2012 р. становив 757 грн., що дорівнює 68,7 % законодавчо визначеного в цьому місяці розміру мінімальної заробітної плати (1102 грн.).

 

Демографічна ситуація
Чисельність населення Здолбунівського району, за оцінкою, на 1 вересня 2012 року становила 57,1 тис. осіб. Упродовж січня-серпня 2012 р. чисельність наявного населення збільшилася на 229 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 6 осіб.
Збільшення чисельності населення району відбулося за рахунок міграційного (на 340 осіб) приросту, водночас у районі спостерігалось природне скорочення (на 111 осіб).
Порівняно з січнем-серпнем 2011 р. обсяг природного скорочення збільшився на 5 осіб, або з 2,8 до 2,9 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. У цілому по району за січень-серпень 2012 р. природне скорочення населення відбулося як у міських поселеннях (2,1‰), так і у сільській місцевості - 3,7 особи на 1000 наявного населення.
Природний рух населення району у січні-серпні 2012 р. характеризувався збільшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем-серпнем 2011 р.
У січні-серпні 2012 р. кількість народжених в районі була на 3 особи більшою, ніж у січні-серпні 2011 р., рівень народжуваності, порівняно з січнем-серпнем 2011 р., збільшився з 13 немовлят на 1000 наявного населення до 13,1.
Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (13,8 ‰ проти 12,4 ‰).
Порівняно з січнем-серпнем 2011 р. рівень смертності у січні-серпні 2012 р. збільшився з 15,8 до 16,0 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,2 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 17,5 ‰ проти 14,5 ‰).
Серед прибулих у район 81,3 % становили мігранти з інших районів області, 16,8 % - мігранти з інших регіонів України, 1,9 % - з інших країн. Серед вибулих 74,7 % виїхали до інших районів області, 23,7 % - до інших регіонів України, 1,6 % - до інших країн.

 

Криміногенна ситуація
За повідомленням органів внутрішніх справ та прокуратури, протягом січня-вересня 2012 р. в районі зареєстровано 253 злочини, що на 20,4 % менше, ніж за відповідний період 2011 р.
Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 31,6 %, або 80 злочинів, - тяжкі та особливо тяжкі, їх кількість зменшилася на 38 %.
Головне управління статистики
у Рівненській області.

Comments are now closed for this entry