Промисловість
За січень-вересень 2011 р. промисловими підприємствами району, порівняно з відповідним періодом попереднього року, збільшено випуск яловичини і телятини, свіжих (парних) чи охолоджених на 35,7%, цементу – на 27,9%, мішків та пакетів з полімерів етилену – на 23,4%. Водночас на 87,5% зменшено випуск елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, на 5,7% – плит, листів, плівки, фольги і стрічок пластмасових неармованих чи некомбінованих з іншими матеріалами, на 47,1% – свинини свіжої (парної) чи охолодженої, на 28,6% – виробів хлібобулочних.
За січень-серпень 2011 р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції власного виробництва (товарів, послуг) на 418,3 млн. грн. У структурі обсягу реалізації 90% припадає на виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції, 3,5% – на хімічну та нафтохімічну промисловість, 2,4% – на машинобудування, 1,9% – на виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. В обсязі реалізованої продукції переробної промисловості 95,4% складає сировинна продукція, 3,1% – інвестиційна, 1,5% – товари широкого використання. У розрахунку на одного жителя району за січень–серпень 2011 р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 7,4 тис. грн.

Сільське господарство
Станом на 30 вересня 2011 р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) району зернові та зернобобові культури зібрані на площі 7296 га (74,1% до площі посіву). З цієї площі намолочено 27619 т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 56,1% більше, ніж на відповідну дату 2010 р. Середня урожайність зернових культур збільшилася на 17,1 ц/га і складає 37,9 ц.
Цими підприємствами зібрано 2823 т ріпаку озимого, 27684 т цукрових буряків (фабричних), 131 т картоплі, 17776 т кукурудзи на силос, зелений корм та сінаж.
Протягом січня–вересня 2011 р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) вироблено 1170 т м’яса (у живій вазі), що на 7,9% більше, ніж у січні-вересні 2010 р., 2512 т молока (на 16,7% менше), 1546,6 тис. шт. яєць від птиці всіх видів (на 27,6% менше). Середній надій молока від однієї корови становить 1884 кг проти 1958 кг у січні–вересні 2010 р., середня несучість однієї курки-несучки зменшилася на 10 яєць і склала 188 шт.
Станом на 1 жовтня 2011 р. в сільськогосподарських підприємствах налічувалось 3617 голів великої рогатої худоби, з них: 1276 корів; 15322 голови свиней, 195 овець, 23,6 тис. голів птиці. Порівняно з відповідною датою минулого року поголів’я ВРХ зменшилося на 13,3%, у т. ч. корів – на 12,4%, птиці – на 20%, водночас поголів’я свиней збільшилося на 6,5%, овець – на 0,5%.
На початок жовтня 2011 р. в сільськогосподарських підприємствах було в наявності 5177 т кормів усіх видів в перерахунку на кормові одиниці, що на 4,2% більше, ніж на 1 жовтня 2010 р. У розрахунку на одну умовну голову худоби припадає 6,6 ц к.од. проти 6,1 ц торік.
За всіма напрямами сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) було реалізовано 5828 т зерна, 735 т ріпаку, 12 т картоплі, 799 т худоби та птиці (у живій вазі), 2287 т молока та молочних продуктів, 1228 тис. шт. яєць.

Капітальні інвестиції
За січень-червень 2011 р. підприємствами та організаціями району освоєно 64,5 млн. грн. капітальних інвестицій.
У структурі освоєних обсягів переважали інвестиції в основний капітал, тобто у капітальне будівництво та придбання машин і обладнання (76,1%).
За січень-червень 2011 р. обсяги інвестицій в основний капітал становили 49,1 млн. грн., що на 77% менше, ніж за відповідний період 2010 р.
За джерелами фінансування переважну частку (86,9%) становили капіталовкладення, освоєні за рахунок власних коштів підприємств та організацій, 11,8% – коштів населення на індивідуальне житлове будівництво, 0,9% – коштів державного та місцевих бюджетів.
Капіталовкладення у житлове будівництво району становили 5,8 млн. грн., що на 10,5% менше, ніж за січень–червень 2010 р.

Будівельна діяльність
За січень-вересень 2011 р. будівельними підприємствами району виконано робіт у фактичних цінах на суму 58 млн. грн., з них 90,3% складають обсяги виконаних будівельних робіт з капітального ремонту.
Порівняно з січнем-вереснем 2010 р. обсяги будівництва зменшилися на 51,9%.

Транспорт та послуги
За січень-вересень 2011 р. автомобільним транспортом доставлено замовникам 1,7 млн.т вантажів, що на 45,9% більше, ніж за січень-вересень 2010 р. Вантажооборот зріс на 27,9% і склав 17,6 млн. ткм.
Послугами автотранспортних підприємств району за січень–вересень 2011 р. скористалося 21,3 тис. пасажирів.
За січень-серпень 2011 р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 298 млн. грн., що у порівнянних цінах на 19,5% вище рівня відповідного періоду минулого року. Із загального обсягу для населення реалізовано послуг на 5,2 млн. грн. (1,7%), що на 1,9% вище (у порівнянних цінах) рівня відповідного періоду минулого року.
За основним видом діяльності виконано 75,7 тис. замовлень на різні види послуг. Середня вартість одного замовлення склала 3,9 тис. грн. Загальний обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу в районі становив 5,2 тис. грн.

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–червень 2011 р. становив 59,1 млн. грн. і у порівнянних цінах склав 103,7% обсягу січня-червня 2010 р.
Товарооборот ресторанного господарства у січні-червні 2011 р. становив 1,1 млн. грн. і проти січня-червня 2010 р. склав 130,1%.
У розрахунку на одну особу в середньому за місяць реалізовано товарів на 173 грн.

Оплата житлово-комунальних послуг
У січні–серпні 2011 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 23,3 млн. грн., що становило 110,8% нарахованих за цей період сум.
З початку року заборгованість населення перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг зменшилася на 30,8% і на початок вересня становила 5,1 млн. грн.
У січні-серпні 2011 р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг призначено 1108 сім’ям (82,6% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у сільській місцевості – 469 сім’ям.
Загальна сума призначених субсидій у січні-серпні 2011 р. склала 181,1 тис. грн., у тому числі мешканцям сільської місцевості – 75,7 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в серпні 2011 р. становив 35 грн.
Крім того, 347 сім’ям було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 170,7 тис. грн., з неї 159,4 тис. грн. – мешканцям сільської місцевості. Середній розмір призначеної у серпні 2011 р. субсидії цього виду на одну сім’ю склав 515 грн.

Ринок праці
Зареєстрований ринок праці району на 1 жовтня 2011 р. налічував 1588 незайнятих трудовою діяльністю громадян, серед яких 96,9% мали офіційний статус безробітних. Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з 1 жовтня 2010 р. зменшилася на 2,4% і на 1 жовтня 2011 р. становила 1539 осіб.
У загальній кількості безробітних 52,4% – особи, які проживають у сільській місцевості, 57,6% – жінки, 45,2% – молодь у віці до 35 років.
Рівень зареєстрованого безробіття за вересень 2011 р. скоротився на 0,4 в.п. і на 1 жовтня 2011 р. становив 4,6% середньорічної кількості населення працездатного віку.
Кількість вільних робочих місць, заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості, на кінець вересня 2011 р. становила 100.
Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 жовтня 2011 р. становило 16 осіб на 1 вільне робоче місце.
За сприяння державної служби зайнятості у вересні 2011 р. було працевлаштовано 214 осіб. Рівень працевлаштування за вказаний період становив 10,8%.
Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у вересні 2011 р. становив 737 грн., що на 23,2% менше законодавчо встановленого в цьому місяці розміру мінімальної заробітної плати (960 грн.).

Демографічна ситуація
Чисельність населення у Здолбунівському районі станом на 1 вересня 2011 р., за оцінкою, становила 56,9 тис. осіб. З початку року вона збільшилася на 107 осіб.
Населення збільшилося за рахунок міграційного (213 осіб) приросту, водночас, у районі спостерігалось природне (106 осіб) скорочення.
Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг природного скорочення зменшився з –4,5 до –2,8 особи у розрахунку на 1000 населення.
Збільшилася кількість народжених (на 42 особи) та зменшилася кількість померлих (на 21 особу) порівняно з відповідним періодом минулого року. Інтенсивність народжуваності зросла в цілому з 11,9 до 13 немовлят на 1000 населення, а рівень смертності зменшився з 16,4 до 15,8 особи.
Порівняно з січнем-серпнем минулого року збільшилася кількість укладених шлюбів. Загалом інтенсивність укладання шлюбів у січні-серпні 2011 р., порівняно з відповідним періодом минулого року, зросла з 6,9 до 7,1 проміле.
Міграційний приріст населення у січні-серпні 2011 р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився з 181 до 213 осіб.

Криміногенна ситуація
За повідомленням органів внутрішніх справ, за січень-вересень 2011 р. в районі зареєстровано 318 злочинів, що на 2,2% менше, ніж за відповідний період 2010 року.
Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 40,6%, або 129 злочинів, складають тяжкі та особливо тяжкі, їх кількість зросла на 14,2%.
Головне управління
статистики у Рівненській області.

Comments are now closed for this entry