Промисловість
За січень–червень 2011р. промисловими підприємствами району порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшено випуск цементу на 34,7%, яловичини і телятини, свіжих (парних) чи охолоджених – на 9,1%. Водночас на 38,9% зменшено виробництво хлібобулочних виробів, на 37,5% – круп, на 35,7% – свинини свіжої (парної) чи охолодженої, на 66,7% – елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, на 14,6% – плит, листів, плівки, фольги і стрічок пластмасових неармованих чи некомбінованих з іншими матеріалами, на 12,8% – мішків та пакетів з полімерів етилену.
 За січень–травень 2011р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції власного виробництва (товарів, послуг) на 192,8 млн.грн. У структурі обсягу реалізації 85,1% припадає на виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції, 3,9% – на хімічну та нафтохімічну промисловість, 3,8% – на виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, 3,7% – на машинобудування. В обсязі реалізованої продукції переробної промисловості 92,6% складає сировинна продукція, 5,1% – інвестиційна, 2,3% – товари широкого використання. У розрахунку на одного жителя району за січень–травень 2011р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3,4 тис.грн.

Сільське господарство 
Господарствами усіх категорій Здолбунівського району під урожай 2011р. посіяно 29616 га сільськогосподарських культур (під урожай 2010р. – 28620 га), у тому числі зернових та зернобобових – 17017 га, цукрових буряків (фабричних) – 1953 га, картоплі – 2826 га, овочів – 693 гектари, кормових культур – 4156 га. В цілому по району збільшилися на 4,5% посіви зернових та зернобобових культур, на 31,8% – цукрових буряків (фабричних), разом з тим на 3,8% зменшено площі картоплі, на 9,5% – овочів та на 18,3% – кормових культур.
Сільськогосподарські підприємства району посівну кампанію провели на площі 16839 га, з них під зерновими зайнято 10603 га, цукровими буряками (фабричними) – 1716 га, картоплею – 21 га, овочами – 11 га, кормовими культурами – 1537 га. У порівнянні з 2010р. аграрні підприємства збільшили посівні площі всіх сільськогосподарських культур, крім овочів та кормових культур.
Загальна посівна площа у господарствах населення складає 12777 га, що на 0,4%, менше, ніж у 2010р. Площі посіву зернових культур в цих господарствах становлять 6414 га, цукрових буряків (фабричних) – 237 га, картоплі – 2805 га, овочів – 682 га, кормових культур – 2619 га.
Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих підприємств) району у січні–червні 2011р. вироблено 970 т худоби та птиці (у живій вазі), що на 31,4% більше, ніж у січні–червні 2010р., 1555 т молока (на 19,4% менше), 1546,6 тис.шт. яєць (на 26,9% менше). Середній надій молока від однієї корови становить 1145 кг проти 1232 кг торік. Несучість курей-несучок становить 104 яйця проти 134 торік.
Станом на 1 липня 2011р. в цих господарствах нараховувалось 3849 голів великої рогатої худоби, з них 1309 корів, 15099 голів свиней, 195 голів овець, 21,4 тис. голів птиці. Порівняно з 1 липня 2011р. поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 18,6%, у тому числі корів – на 15,9%, овець та кіз – на 2%, птиці – на 24,6%, а поголів’я свиней зросло на 23,2%.

Капітальні інвестиції
За січень–березень 2011р. підприємствами та організаціями району освоєно 35,5 млн.грн. капітальних інвестицій.
У структурі освоєних обсягів переважали інвестиції в основний капітал, тобто у капітальне будівництво та придбання машин та обладнання (62,2%).
За січень–березень 2011р. обсяги інвестицій в основний капітал становили 22,1 млн.грн., що на 84,1% менше, ніж за відповідний період 2010р.
За джерелами фінансування переважну частку (73,2%) становили капіталовкладення, освоєні за рахунок власних коштів підприємств та організацій, 25,2% – кошти населення на індивідуальне житлове будівництво, 0,7% – кошти місцевих бюджетів.
Капіталовкладення у житлове будівництво району становили 5,6 млн.грн., що на 22,4% більше, ніж за січень–березень 2010р.

Будівельна діяльність
За січень–червень 2011р. будівельними підприємствами Здолбунівського району виконано робіт у фактичних цінах на суму 28,5 млн.грн., що становить 8,1% загального обсягу будівельних робіт по області.
Порівняно з січнем–червнем 2010р. обсяги будівництва зменшилися на 54,6%.

Транспорт та послуги
За січень–червень 2011р. автомобільним транспортом доставлено замовникам 0,9 млн.т вантажів, що в 1,7 раза більше, ніж за січень–червень 2010р. Вантажооборот зріс на 3,5% і склав 8,1 млн.ткм.
За січень–травень 2011р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 178,9 млн.грн., що у порівнянних цінах на 32,3% вище рівня відповідного періоду минулого року. Із загального обсягу для населення реалізовано послуг на 3,1 млн.грн. (1,7%), що на 3,6% вище (у порівнянних цінах) рівня відповідного періоду минулого року.
За основним видом діяльності виконано 44,9 тис. замовлень на різні види послуг. Середня вартість одного замовлення склала 4 тис.грн. Загальний обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу в районі становив 3,1 тис. грн.

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–березень 2011р. становив 26,8 млн.грн. і у порівнянних цінах склав 111,4% обсягу січня–березня 2010р.
Товарооборот ресторанного господарства у січні–березні 2011р. становив 0,5 млн.грн. і проти січня–березня 2010р. склав 119,3%.
У розрахунку на одну особу в середньому за місяць реалізовано товарів на 156,9 грн.

Оплата житлово-комунальних послуг
У січні–травні 2011р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 18,4 млн.грн., що становило 105,1% нарахованих за цей період сум.
З початку року заборгованість населення перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг зменшилася на 12,3% і на початок червня становила 6,4 млн.грн.
У січні–травні 2011р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг призначено 868 сім’ям (85,9% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у сільській місцевості – 422 сім’ям.
Загальна сума призначених субсидій у січні–травні 2011р. склала 172,4 тис.грн., у тому числі мешканцям сільської місцевості – 75,5 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в травні 2011р. становив 39 грн.
Крім того, 250 сім’ям було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 119,9 тис.грн., з неї 111,2 тис.грн. – мешканцям сільської місцевості. Середній розмір призначеної у травні 2011р. субсидії цього виду на одну сім’ю склав 551 грн.

Ринок праці
Зареєстрований ринок праці району на 1 липня 2011р. налічував 1905 незайнятих трудовою діяльністю громадян, серед яких 98,2% мали офіційний статус безробітних. Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з 1 липня 2010р. збільшилася на 23,1% і на 1 липня 2011р. становила 1871 особу.
У загальній кількості безробітних 52,3% – особи, які проживають у сільській місцевості, 53,4% – жінки, 43,9% – молодь у віці до 35 років.
Рівень зареєстрованого безробіття за червень 2011р. скоротився на 0,1 в.п. і на 1 липня 2011р. становив 5,7% середньорічної кількості населення працездатного віку.
Кількість вільних робочих місць, заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості, на кінець червня 2011р. становила 146.
Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 липня 2011р. становило 13 осіб на 1 вільне робоче місце.
За сприяння державної служби зайнятості в червні 2011р. було працевлаштовано 167 осіб. Рівень працевлаштування за вказаний період становив 7,5%.
Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в червні 2011р. становив 770 грн., що на 19,8% менше законодавчо встановленого в цьому місяці розміру мінімальної заробітної плати (960 грн.).

Демографічна ситуація
Чисельність населення у Здолбунівському районі станом на 1 червня 2011р., за оцінкою, становила 56,8 тис. осіб. З початку року вона зменшилася на 51 особу.
Населення зменшилось за рахунок природного скорочення (107 осіб), водночас у районі спостерігався міграційний приріст (56 осіб).
Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг природного скорочення зменшився з 5,8 до 4,5 особи у розрахунку на 1000 населення.
Збільшилась кількість народжених (на 37 осіб) та кількість померлих (на 7 осіб) порівняно з відповідним періодом минулого року. Інтенсивність народжуваності зросла в цілому з 11,3 до 12,9 немовляти на 1000 населення, а рівень смертності збільшився з 17,1 до 17,4 особи.
Інтенсивність укладання шлюбів у січні–травні 2011р. порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилася з 5,6 до 5,2 проміле.
Міграційний приріст населення у січні–травні 2011р. порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився з 62 до 56 осіб.

Криміногенна ситуація
За повідомленням органів внутрішніх справ, за січень–червень 2011р. в районі зареєстровано 201 злочин, що на рівні відповідного періоду 2010р.
Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 41,8%, або 84 злочини, складають тяжкі та особливо тяжкі, їх кількість зросла на 25,4%.
Головне управління статистики 
у Рівненській області.

Comments are now closed for this entry