Промисловість
За січень-березень 2011 р. промисловими підприємствами району, порівняно з відповідним періодом попереднього року, на 29–52 % зменшено виробництво мішків та пакетів з полімерів етилену, хлібобулочних виробів, круп. Водночас на 89,9 % збільшено випуск цементу.
За січень-лютий цього року промисловими підприємствами району реалізовано продукції власного виробництва (товарів, послуг) на 40,9 млн. грн. У структурі обсягу реалізації 64,1 % припадає на виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції, 10 % - на виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, 9,6 % - на машинобудування, 7,9 % - на хімічну та нафтохімічну промисловість. В обсязі реалізованої продукції переробної промисловості 80,2 % складає сировинна продукція, 14 % - інвестиційна, 5,8% - товари широкого використання. У розрахунку на одного жителя району за січень-лютий 2011 р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 719,2 грн.Сільське господарство
У січні-березні 2011 р. сільськогосподарськими підприємствами району вироблено м’яса (у живій вазі) 6004 ц (на 65,3 % більше, ніж у січні-березні 2010 р.), молока - 6589 ц (на 17,8 % менше), яєць від птиці всіх видів - 971,5 тис. штук (на 20 % менше). Середній надій молока від однієї корови зменшився на 28 кг (на 5,6 %) і склав 475 кг. Середня несучість курки-несучки склала 67 яєць проти 73 у січні-березні 2010 р.
Станом на 1 квітня 2011 р. в цих господарствах налічувалось 4086 голів великої рогатої худоби, з них 1354 корови, свиней – 14105 голів, овець та кіз – 232 голови, птиці всіх видів – 21,4 тис. голів. Порівняно з 1 квітня 2010 р. поголів’я великої рогатої худоби скоротилося на 16,2 %, у т. ч. корів - на 21,2 %, птиці - на 23 %, в той же час поголів’я свиней збільшилося на 41,8%, овець та кіз – на 7,4 %.

Капітальні  інвестиції
За 2010 р. підприємствами та організаціями району освоєно 275 млн. грн. капітальних інвестицій.
У структурі освоєних обсягів переважали інвестиції в основний капітал, тобто у капітальне будівництво та придбання машин і обладнання (95,6 %).
За 2010 р. обсяги інвестицій в основний капітал становили 263 млн. грн., що на 14,3 % менше, ніж за 2009 р.
За джерелами фінансування переважну частку (77,5 %) становили капіталовкладення, освоєні за рахунок кредитів банків та інших позик, 14,5 % - становили власні кошти підприємств та організацій, 6,3% - кошти населення на індивідуальне житлове будівництво, 1,4% - кошти державного та місцевих бюджетів, 0,3 % - інші джерела фінансування.
Найвагомішу частку (88,5 %, або 273,3 млн. грн.) усіх інвестицій в основний капітал спрямовано у розвиток промисловості.
Капіталовкладення у житлове будівництво району становили 16,7 млн. грн.

Будівельна діяльність
За січень-березень 2011 р. будівельними підприємствами району виконано робіт у фактичних цінах на суму 1,4 млн. грн., з них 23,1 % складають обсяги виконаних будівельних робіт з капітального ремонту.
Порівняно з січнем-березнем 2010 р. обсяги будівництва зменшилися на 81,5 %.

Транспорт та послуги
За січень-березень 2011 р. автомобільним транспортом доставлено замовникам 0,4 млн. т вантажів, що у 2,3 раза більше, ніж за січень-березень 2010 р. Вантажооборот зріс у 1,6 раза і склав 2,6 млн.ткм.
За січень-березень 2011 р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 102,6 млн. грн., що у порівняних цінах на 34,4 % вище рівня відповідного періоду минулого року. Із загального обсягу для населення реалізовано послуг на 1,9 млн. грн. (1,8 %), що на 3 % вище (у порівняних цінах) рівня відповідного періоду минулого року.
За основним видом діяльності виконано 25,6 тис. замовлень на різні види послуг. Середня вартість одного замовлення склала 4 тис. грн. Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу в районі становив 1,8 тис. грн.


Оплата житлово-комунальних послуг
У січні-лютому 2011 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 8,5 млн. грн., що становило 89,7 % нарахованих за цей період сум.
З початку року заборгованість населення перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг зросла на 13,2 % і на початок березня становила 8,3 млн. грн.
У січні-лютому 2011 р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг призначено 735 сім’ям (91,6 % загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у сільській місцевості - 375 сім’ям.
Загальна сума призначених субсидій у січні-лютому 2011 р. склала 156 тис. грн., у тому числі мешканцям сільської місцевості - 72,4 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в лютому цього року становив 234 грн.
Крім того, 181 сім’ї було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 81,4 тис. грн., з неї 81 тис. грн. - мешканцям сільської місцевості. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю з початку року становив 450 грн.

Ринок праці
Зареєстрований ринок праці району на 1 квітня 2011 р. налічував 2138 незайнятих трудовою діяльністю громадян, серед яких 97 % мали офіційний статус безробітних. Кількість зареєстрованих безробітних, порівняно з 1 квітня 2010 р., збільшилася на 30,3 % і на 1 квітня 2011 р. становила 2073 особи.
У загальній кількості безробітних 50,4% - особи, які проживають у сільській місцевості, 48,7 % - жінки, 45,4 % - молодь віком до 35 років.
Рівень зареєстрованого безробіття за березень 2011 р. не змінився і на 1 квітня 2011 р. становив 6,3 % середньорічної кількості населення працездатного віку.
Кількість вільних робочих місць, заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості, на кінець березня 2011 р. становила 187.
Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до Державної служби зайнятості, на 1 квітня 2011 р. становило 11 осіб на 1 вільне робоче місце.
За сприяння Державної служби зайнятості в березні 2011 р. було працевлаштовано 212 осіб. Рівень працевлаштування за вказаний період становив 8,6 %.
Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в березні 2011 р. становив 739 грн., що на 21,5 % менше законодавчо встановленого в цьому місяці розміру мінімальної заробітної плати (941 грн.).

Демографічна ситуація
Чисельність населення у Здолбунівському районі станом на 1 березня 2011 р., за
оцінкою, становила 56,7 тис. осіб. З початку року вона зменшилась на 74 особи.
Населення зменшилось за рахунок природного (49 осіб) та міграційного (25 осіб) скорочення.
Порівняно з відповідним періодом минулого року, обсяг природного скорочення зменшився з - 6,0 до - 5,4 особи у розрахунку на 1000 населення.
Збільшилась кількість народжених (на 23 особи) та кількість померлих (на 17 осіб) порівняно з відповідним періодом минулого року. Інтенсивність народжуваності зросла в цілому з 11,2 до 13,7 немовляти на 1000 населення, а рівень смертності збільшився з 17,2 до 19,1 особи.
Порівняно з січнем-лютим минулого року, зменшилась кількість укладених шлюбів. Загалом інтенсивність укладання шлюбів у січні-лютому 2011 р., порівняно з відповідним періодом минулого року, зменшилась з 5,2 до 4,8 проміле.
У січні-лютому 2011 р. в районі відбулося міграційне скорочення, яке становить 25 осіб.

Криміногенна ситуація
За повідомленням органів внутрішніх справ, за січень-березень 2011 р. в районі зареєстровано 106 злочинів, що на 1 випадок менше, ніж за відповідний період 2010 р.
Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 38,7 %, або 41 злочин, складають тяжкі та особливо тяжкі, їх кількість зросла на 3.
Головне управління статистики
у Рівненській області.

Comments are now closed for this entry