Промисловість
За січень-вересень 2010 р. промисловими підприємствами району порівняно з відповідним періодом минулого року на 20-98 % зменшено виробництво мішків та пакетів з полімерів етилену, гофрованих листів, шиферу і аналогічних виробів з азбестоцементу, будівельної невогнетривкої керамічної цегли, збірних елементів конструкцій для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, хлібобулочних виробів, круп, макаронних виробів без начинки. Водночас удвічі збільшено обсяг послуг з виливки чавуну, на 2,9 % – випуск цементу.
За січень-серпень 2010 р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції власного виробництва (товарів, послуг) на 298,8 млн. грн. У структурі обсягу реалізації
88,1 % припадає на виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції. В обсязі реалізованої продукції переробної промисловості 95,8 % складає сировинна продукція, 4,2 % – інвестиційна. У розрахунку на одного жителя району за січень-серпень 2010 р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 5,2 тис. грн.

Сільське господарство
Станом на 1 жовтня 2010 р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) району зернові та зернобобові культури зібрані на площі 8490 га (93,5 % до площі посіву). З цієї площі намолочено 17696 т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 20,2 % менше, ніж на відповідну дату 2009 р. Середня урожайність зернових культур зменшилася на 7,5 ц з гектара і складає 20,8 ц.
Цими підприємствами зібрано 1597 т ріпаку озимого, 14324 т цукрових буряків (фабричних), 84 т картоплі, 11807 т кукурудзи на силос, зелений корм та сінаж.
Протягом січня-вересня 2010 р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) вироблено 1084 т м’яса (у живій вазі), що на 16,1 % менше, ніж у січні-вересні 2009 р., 3016 т молока (на 26,8 % менше), 2137,2 тис. шт. яєць від птиці всіх видів (на 23,3% більше). Середній надій молока від однієї корови становить 1958 кг проти 2352 кг у січні-вересні 2009 р., середня несучість однієї курки-несучки збільшилась на 35 яєць і склала 198 штук.
Станом на 1 жовтня 2010 р. в сільськогосподарських підприємствах нараховувалося 4173 голови великої рогатої худоби, з них 1457 – корів; 14389 свиней, 194 голови овець, 29,5 тис. голів птиці. Порівняно з відповідною датою минулого року поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 19,4 %, корів – на 21,8 %, птиці – на 13 %, водночас збільшилося поголів’я свиней на 62,2 % і овець на 4,9%.
На початок жовтня 2010 року в сільськогосподарських підприємствах було в наявності 4968 т кормів усіх видів в перерахунку на кормові одиниці, що на 4% більше, ніж на 1 жовтня 2009 р. У розрахунку на одну умовну голову худоби припадає 6,1 ц к.од. проти 6,4 ц торік.
За всіма напрямками сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) було реалізовано 5758 т зерна, 646 ріпаку, 11 т картоплі, 15823 т цукрових буряків (фабричних), включаючи давальницьку сировину, 640 т худоби та птиці (у живій вазі), 2431 т молока та молочних продуктів, 1814 тис. шт. яєць.

Капітальні інвестиції
За січень-червень 2010 р. підприємствами та організаціями району освоєно 186,5 млн. грн. капітальних інвестицій.
У структурі освоєних обсягів переважали інвестиції в основний капітал, тобто у капітальне будівництво та придбання машин та обладнання (97,7%).
За січень-червень 2010 р. обсяги інвестицій в основний капітал становили 182,1 млн. грн., що на 24,3 % більше, ніж за січень-червень 2009 р.
За джерелами фінансування переважають капіталовкладення, освоєні за рахунок кредитів банків та інших позик (87,4 %), 8,9 % становили власні кошти підприємств та організацій, 3,1 % – кошти населення на індивідуальне житлове будівництво, 0,6 % – кошти державного та місцевих бюджетів.
Капіталовкладення у житлове будівництво району становили 5,7 млн. грн.

Будівельна діяльність
За січень-вересень 2010 р. будівельними підприємствами району виконано робіт у фактичних цінах на суму 100,5 млн. грн., з них 96,4% складають обсяги виконаних будівельних робіт з капітального ремонту.
Порівняно з січнем-вереснем 2009 р. обсяги будівництва збільшились на 86,9 %.

Транспорт та послуги
За січень-вересень 2010 р. автомобільним транспортом доставлено замовникам 1,2 млн. т вантажів, що на 2,4 % більше, ніж за відповідний період 2009 р. Вантажооборот зменшився на 5,6 % і склав 13,7 млн. ткм.
За січень-вересень 2010 р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) склав 273,4 млн. грн., що на 4,1 % більше, ніж за відповідний період 2009 р. Із загального обсягу для населення реалізовано послуг на 5,5 млн. грн. (2,0%), що на
15,8 % менше порівняно з січнем–вереснем 2009 р.
За основним видом діяльності виконано 76 тис. замовлень на різні види послуг. Середня вартість одного замовлення склала 3,6 тис. грн. Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу в районі становив 4,8 тис. грн.

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–червень 2010 р. становив 50,6 млн. грн. і у порівнянних цінах склав 83,0 % від обсягу січня-червня 2009 р.
Товарооборот ресторанного господарства у січні-червні 2010 р. становив 0,8 млн. грн. і проти січня-червня 2009 р. склав 124,6 %.
У розрахунку на одну особу в середньому за місяць реалізовано товарів на 148,1 грн.

Доходи населення
Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати з початку року зменшилась на 72,5 %, або на 345,9 тис. грн., і на 1 вересня 2010 р. становила 131,5 тис. грн. Це борги економічно активних підприємств.
У січні–серпні 2010 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 19,2 млн. грн., що становило 110,8 % до нарахованих сум.
З початку року заборгованість населення перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг зменшилась на 29,6 % і на початок вересня 2010 р. становила 4,6 млн. грн.
У січні-серпні 2010 р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг призначено 141 сім’ї (27,8 % від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у сільській місцевості – 24 сім’ям.
Загальна сума призначених субсидій у січні-серпні 2010 р. склала 19,4 тис. грн., у тому числі мешканцям сільської місцевості – 3,5 тис. грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в серпні становив 19 грн.
Крім того, 5 сім’ям сільської місцевості було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 1,3 тис. грн.

Ринок праці
Зареєстрований ринок праці району на 1 жовтня 2010 р. налічував 1615 незайнятих трудовою діяльністю громадян, серед яких 97,6 % мали офіційний статус безробітних. Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з відповідним періодом 2009 р. зросла на 3,5 % і на 1 жовтня 2010р. становила 1577 осіб.
У загальній кількості безробітних 51,7 % – особи, які проживають у сільській місцевості, 53,1 % – жінки, 44,0 % – молодь у віці до 35 років.
Рівень зареєстрованого безробіття за вересень п. р. збільшився на 0,2 в. п. і на 1 жовтня 2010 р. становив 4,8 % середньорічної кількості населення працездатного віку.
За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць (вакантних посад) упродовж вересня 2010 р. скоротилася на 6 і на кінець місяця становила 104.
Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 жовтня 2010 р. становило 16 осіб на 1 вільне робоче місце.
За сприяння державної служби зайнятості у вересні 2010 р. було працевлаштовано 150 осіб. Рівень працевлаштування за вказаний період становив 8,1%.
Середній розмір допомоги по безробіттю у вересні 2010 р. становив 651 грн., що дорівнює 73,3 % законодавчо встановленого в цьому місяці розміру мінімальної заробітної плати (888 грн.).
Демографічна ситуація
Чисельність населення у Здолбунівському районі станом на 1 вересня 2010 р., за оцінкою, становила 56,9 тис. осіб. З початку року вона збільшилась на 12 осіб.
Населення збільшилось виключно за рахунок міграційного (181 особа) приросту, яке перекриває природне (169 осіб) скорочення.
Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг природного скорочення зменшився з –4,7 до –4,5 особи у розрахунку на 1000 населення.
Зменшилась кількість народжених (на 20 осіб) та кількість померлих (на 29 осіб) порівняно з відповідним періодом минулого року. Інтенсивність народжуваності впала в цілому з 12,4 до 11,9 немовлят на 1000 населення, а рівень смертності зменшився з 17,4 до 16,4 особи.
Порівняно з січнем–серпнем минулого року збільшилась кількість укладених шлюбів. Загалом інтенсивність укладання шлюбів у січні–серпні 2010 р., порівняно з відповідним періодом минулого року, збільшилась з 6,1 проміле до 6,9 проміле, а показник розлучень зменшився з 3,0 проміле до 2,6 проміле.
Міграційний приріст населення у січні-серпні 2010 р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився з 180 осіб до 181 особи.

Криміногенна ситуація
Органами внутрішніх справ за січень-вересень 2010 р. зареєстровано 325 злочинів, що на 93,5% більше, ніж за відповідний період 2009 р.
Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 34,8 %, або 113 випадків, складають тяжкі та особливо тяжкі. Їх кількість зросла в 2 рази.
Головне управління
статистики у Рівненській області.

Comments are now closed for this entry