Промисловість
За січень-червень 2010 р. промисловими підприємствами району, порівняно з відповідним періодом минулого року, на 4-96 % зменшено виробництво мішків та пакетів з полімерів етилену, цементу, гофрованих листів, шиферу і аналогічних виробів з азбестоцементу, будівельної невогнетривкої керамічної цегли, хлібобулочних виробів, круп, макаронних виробів без начинки. Водночас удвічі збільшено обсяг послуг з виливки чавуну; випуск свинини свіжої (парної) чи охолодженої зріс на 44%.
За січень-травень 2010 р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції власного виробництва (товарів, послуг) на 150,1 млн. грн. У структурі обсягу реалізації 83,4 % припадає на виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції. В обсязі реалізованої продукції переробної промисловості 93,8 % складає сировинна, 62 % - інвестиційна. У розрахунку на одного жителя району за січень-травень 2010 р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 2,6 тис. грн.

Сільське господарство
Господарствами Здолбунівського району усіх категорій під урожай 2010 р. посіяно 28620 га сільськогосподарських культур (під урожай 2009 р. - 27371 га), у чому числі зернових та зернобобових - 16349 га, цукрових буряків (фабричних) - 1498 га, картоплі - 2938 га, овочів - 767 га, кормових культур - 5003 га. В цілому по району площі посіву сільськогосподарських культур збільшилися на 4,6%.
Сільськогосподарські підприємства району посівну кампанію провели на площі 15792 га, з них під зерновими зайнято 9959 га, цукровими буряками (фабричними) - 1363 га, картоплею - 16 га, овочами - 60 га, кормовими культурами - 2331 га.
Загальна посівна площа у господарствах населення складає 12828 га, що на 424 га, або на 3,4 % більше, ніж у 2009 р. Площі посіву зернових культур в цих господарствах становлять 6390 га, цукрових буряків (фабричних) - 135 га, картоплі - 2922 га, овочів - 707 га, кормових культур - 2672 га.
Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) району у січні-червні 2010 р. вироблено 739 т худоби та птиці (у живій вазі), що на 17,7 % менше, ніж у січні-червні 2009 р., 1930 т молока (на 25,9% менше), 2115,2 тис. шт. яєць (на 44,8% більше). Середній надій молока від однієї корови становить 1232 кг проти 1486 кг торік. Несучість курей-несучок становить 134 яйця проти 136 торік.
Станом на 1 липня 2010 р. в цих господарствах нараховувалось 4729 голів великої рогатої худоби, з них 1557 корів, 12258 свиней, 199 овець та кіз, 28,3 тис. голів птиці. Порівняно з 1 липня 2009 р. поголів'я великої рогатої худоби зменшилось на 11,7 %, у тому числі корів - на 16,2%, овець та кіз - на 57,3 %, птиці - на 3,7%. Разом з тим зросло на 29,6 % поголів'я свиней.

Капітальні інвестиції
За січень-березень 2010 р. підприємствами та організаціями району освоєно 117,9 млн. грн. капітальних інвестицій. У структурі освоєних обсягів переважали інвестиції в основний капітал, тобто у капітальне будівництво та придбання машин і обладнання (97,6 %).
За січень-березень 2010 р. обсяги інвестицій в основний капітал становили 115,1 млн. грн., що у 2,4 разу більше, ніж за аналогічний період 2009 р.
За джерелами фінансування переважають капіталовкладення, освоєні за рахунок кредитів банків та інших позик (87,1%). 9,4 % склали власні кошти підприємств та організацій, 3,5 % - кошти населення на індивідуальне житлове будівництво.
Капіталовкладення у житлове будівництво району становили 4 мли. грн.

Будівельна діяльність
За січень-червень 2010 р. будівельними підприємствами району виконано робіт у фактичних цінах на суму 52,6 млн. грн., з них 96,2 % складають обсяги виконаних будівельних робіт з капітального ремонту.
Порівняно з січнем-червнем 2009 р. обсяги будівництва збільшились у 4,6 раза.
Транспорт та послуги
За січень-червень 2010 р. автомобільним транспортом доставлено замовникам 0,5 млн. т вантажів, що на 7,2 % менше, ніж за відповідний період 2009 р. Вантажооборот зріс на 17,5 % і склав 7,8 млн. ткм.
За січень-червень 2010 р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) склав 166,0 млн. грн., що на 2,5 % більше, ніж за відповідний період 2009 р. Із загального обсягу для населення реалізовано послуг на 3,5 млн. грн. (2,1 %), що на 21,5% менше порівняно з січнем-червнем 2009 року.
За основним видом діяльності виконано 47,3 тис. замовлень на різні види послуг. Середня вартість одного замовлення склала 3,5 тис. грн. Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу в районі становив 2,9 тис. грн.

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-березень 2010 р. становив 21,8 млн. грн. і у порівнянних цінах склав 73,3 % від обсягу січня-березня 2009 р.
Товарооборот ресторанного господарства у січні-березні 2010 р. становив 0,4 млн. грн. і проти січня-березня 2009 р. склав 122,6 %.
У розрахунку на одну особу в середньому за місяць реалізовано товарів на 127,9 грн.

Заборгованість з виплати заробітної плати
Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати з початку року збільшилась на 16 %, або на 76,5 тис. грн., і на 1 червня 2010 р. становила 553,9 тис. грн. Це борги економічно активних підприємств.

Оплата житлово-комунальних послуг
У січні-травні 2010 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 14,2 млн. грн., що становило 98 % до нарахованих сум.
З початку року заборгованість населення перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг зросла на 4,6 % і на початок червня становила 6,8 млн. грн.
У січні-травні 2010 р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг призначено 93 сім'ям (86,1 % від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у сільській місцевості 24 сім'ям.
Загальна сума призначених субсидій у січні-травні 2010 р. склала 18,2 тис. грн., у тому числі мешканцям сільської місцевості - 3,5 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в травні становив 55 грн. Крім того, 5 сім'ям з сільської місцевості було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 1,3 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім'ю з початку 2010 р. становив 260 гривень.

Ринок праці
Зареєстрований ринок праці району на 1 липня 2010 р. налічував 1556 незайнятих трудовою діяльністю громадян, серед яких 97,7 % мали офіційний статус безробітних. Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з відповідним періодом 2009р. зменшилася на 52,8 % і на 1 липня 2010р. становила 1520 осіб. У загальній кількості безробітних 53,3 % - особи, які проживають у сільській місцевості, 52,3 % - жінки, 38,1 % - молодь віком до 35 років.
Рівень зареєстрованого безробіття за червень ц. р. не змінився і на 1 липня 2010 р. становив 4,6 % середньорічної кількості населення працездатного віку.
За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць (вакантних посад) упродовж червня 2010 р. зросла на 6 і на кінець місяця становила 112. Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 липня 2010 р. становило 14 осіб на 1 вільне робоче місце.
За сприяння державної служби зайнятості в червні 2010 р. було працевлаштовано 154 особи. Рівень працевлаштування за вказаний період становив 8,5 %.
Середній розмір допомоги по безробіттю в червні 2010 р. становив 564,76 грн., що дорівнює 63,9 % законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (884 грн.).

Демографічна ситуація
Чисельність населення у Здолбунівському районі на 1червня 2010 р. становила 56,8 тис. осіб. З початку року вона зменшилась на 75 осіб. Населення зменшилось виключно за рахунок природного скорочення (137 осіб), яке перекриває міграційний приріст (62 особи). Порівняно з відповідним періодом минулого року, обсяг природного скорочення залишився на тому ж рівні - 5,8 осіб у розрахунку на 1000 населення.
Зменшилась кількість народжених (на 11 осіб) та кількість померлих (на 10 осіб) порівняно з відповідним періодом минулого року. Інтенсивність народжуваності впала в цілому з 11,7 до 11,3 немовлят на 1000 населення, рівень смертності зменшився з 17,5 до 17,1 особи.
Порівняно з січнем-травнем минулого року зменшилась кількість укладених шлюбів. Загалом інтенсивність укладання шлюбів у січні-травні 2010 р., порівняно з відповідним періодом минулого року, збільшилась з 4,4 до 5,6 проміле, а показник розлучень зменшився з 3,1 до 2,7 проміле.
У районі спостерігається міграційний приріст населення, який становить 62 особи.

Криміногенна ситуація
Органами внутрішніх справ за січень-червень 2010 р. зареєстровано 201 злочин, що на 84,4 % більше, ніж за відповідний період 2009 р.
Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів третину, або 67 випадків, складають тяжкі та особливо тяжкі, їх кількість зросла в 2,2 разу.
За повідомленням Головного
управління статистики
в Рівненській області.

Comments are now closed for this entry