Днями Верховною Радою України прийнято закон «Про внесення змін до Закону «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення», в якому дано визначення терміну «регіон» та механізм визначення території «регіону» (як адміністративно-територіальної одиниці) у місцях розташування ядерної установки чи об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами (РАВ). Відповідно до цього механізму, розміри регіону визначатимуться у затвердженому Кабінетом Міністрів України техніко-економічному обґрунтуванні спорудження об’єкта і повторного встановлення не потребуватимуть.
Відповідно до процедури погодження рішення про розміщення в регіоні ядерних установок і об’єктів приймається з урахуванням думки територіальних громад, висловленої під час проведення громадських слухань (порядок слухань затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1122 від 18.07.1998).
Окрім того, законом врегульовується процедура прийняття рішень про продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок понад проектний строк, яка враховує положення ядерного законодавства, вимоги документів дозвільного характеру. Зокрема, рішення про продовження експлуатації прийматиметься після виконання комплексу відповідних організаційно-технічних заходів на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки.
Реалізація положень закону не потребуватиме видатків з Державного бюджету України. Закон гарантуватиме участь громадськості у процесі прийняття рішень та виконання міжнародних зобов’язань України щодо забезпечення ядерної безпеки, стане засобом у подоланні наслідків світової фінансово-економічної кризи.
За повідомленням 
НАЕК "Енергоатом".


Comments are now closed for this entry