25 червня ц. р. Верховна Рада прийняла закон № 2174 «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає в зонах спостереження підприємств з видобування уранових руд, ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами».
Відповідно до закону, напрями та порядок надання соціально-економічної компенсації ризику, а також визначення адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюватимуться заходи такої компенсації, встановлюватимуться Кабінетом Міністрів України окремо для кожного ліцензіата.
Спеціальною нормою закону передбачається, що фінансування заходів соціально–економічної компенсації здійснюватиметься із спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок коштів, що надходитимуть від відповідних підприємств ядерної галузі.
Розподіл коштів збору між спеціальними фондами бюджетів обласних, районних та міст обласного підпорядкування здійснюватиметься з урахуванням кількості населення, яке проживає у зонах спостереження, та пропорційно до обсягів товарної продукції підприємств ліцензіата, розташованих на даній території.
Кошти спрямовуватимуться у вигляді субвенцій зі спеціального фонду Державного бюджету до спецфондів місцевих бюджетів.
Для запобігання «ручному управлінню», законом визначається процентне співвідношення розподілу коштів соціально-економічної компенсації між бюджетами різних рівнів у межах зони спостереження.
Урядом також встановлюватиметься обсяг відрахувань при будівництві нових підприємств з видобування та переробки уранових руд, ядерних  установок. Збір встановлюватиметься для кожного об’єкта на підставі пропозицій органів місцевого самоврядування та виконавчої влади і за погодженням із замовником будівництва. Ці кошти враховуватимуться у кошторисі будівництва нових об’єктів. Перерахування здійснюватиметься пропорційно до обсягу освоєних капітальних інвестицій.
Реалізація закону сприятиме соціальному захисту населення зон спостереження та подоланню наслідків фінансово-економічної кризи. Закон не створюватиме додаткового навантаження на Державний бюджет України, не створюватиме додаткового перехресного субсидіювання і забезпечить органам місцевого самоврядування самостійність у питаннях вирішення проблем регіону.

Comments are now closed for this entry