Атомники працюють у звичному режимі. Радіацйний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах Хмельницької АЕС не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.
У травні цього року, перевиконавши планове завдання, Хмельницька АЕС дала країні 1415,3 млн. кіловат-годин електроенергії. В роботі обидва з діючих енергоблоків ХАЕС.

 

Протягом 2012 року (січень-травень) на Хмельницькій АЕС не було аварій та порушень, які супроводжувалися б збільшенням викиду/скиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище і підлягали б обліку та розслідуванню згідно з «Положенням про порядок розслідування та обліку порушень в роботi атомних станцій» № 306.2.100-2004. За вказаний період середньодобовий викид інертних радіоактивних газів склав 115 ГБк/добу (0,18% допустимого викиду), довго живучих радіонуклідів - 29,36 кБк/добу (0,005% допустимого викиду), радіоізотопів йоду - 61,96 кБк/добу (0,006% допустимого викиду). Сумарний водний скид радіоактивних речовин з початку року за різними ізотопами складає від 0,08% до 1,02% допустимого скиду. «Залпових» викидів та скидів радіоактивних речовин Хмельницькою АЕС у навколишнє середовище не було.


Радіаційний стан промислового майданчика, санітарно-захисної зони та зони спостереження контролюється згідно з "Регламентом радіаційного контролю ХАЕС", узгодженим головним державним санітарним лікарем СЕС м. Нетішин та Державним комітетом ядерного регулювання України.
У рамках пуску другого енергоблока ХАЕС та з метою реалізації "Програми модернізації енергоблоків АЕС України з реакторами ВВЕР-1000" на Хмельницькій АЕС паралельно з існуючою системою радіаційного контролю впроваджено автоматизовану систему контролю радіаційної обстановки (АСКРО).
Функції АСКРО:
• здійснення безперервного контролю радіаційної обстановки (РО) на проммайданчику АЕС, в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження в усіх режимах експлуатації АЕС (при нормальній роботі, проектних і запроектних аваріях та при знятті з експлуатації) в обсязі, достатньому для оперативного висновку про відповідність/невідповідність РО вимогам нормативних документів, що визначають заходи та порядок забезпечення радіаційної безпеки на АЕС;
• забезпечення достовірною інформацією про РО в навколишньому середовищі для прогнозування змін РО в часі, а також для отримання інформації, необхідної для визначення активності і складу радіонуклідів, які поступили за межі АЕС;
• надання рекомендацій при прийнятті рішень для ліквідації/ослаблення радіаційних наслідків аварії.
АСКРО збирає інформацію у режимі реального часу, довгостроково її зберігає і надає поточну та ретроспективну інформацію про метеорологічні параметри й радіаційний стан у встановлених місцях контролю. Такого об’єму інформації достатньо, щоб зробити висновок про перевищення або неперевищення допустимих рівнів, встановлених у "Нормах радіаційної безпеки України" для персоналу і населення на проммайданчику, у санітарно-захисній зоні і зоні спостереження.
До складу АСКРО входять 15 постів-контейнерів радіаційного контролю, 4 з яких розміщені на проммайданчику ХАЕС, а решта - у 30-ти кілометровій зоні. Також на проммайданчику знаходяться 14 постів контролю потужності дози гамма-випромінювання. Інформація з постів передається на станцію збору даних центрального поста контролю, розміщеного в будівлі лабораторії загального радіаційного контролю цеху радіаційної безпеки (ЛЗРК ЦРБ) та на дві станції збору даних, які розташовані на проммайданчику ХАЕС. Інформація надходить кабельними лініями зв’язку і радіоканалами (для постів контролю у санітарно-захисній зоні і зоні спостереження).
Система забезпечує автоматичне вимірювання наступних радіаційних та метеорологічних параметрів: потужність дози гамма-випромінювання; об’ємна активність аерозолів та об’ємна активність радіонуклідів йоду в повітрі; об’ємна активність радіонуклідів у воді; швидкість і напрям вітру; атмосферний тиск; відносна вологість повітря; опади; радіаційний баланс та сумарна сонячна радіація; категорія стійкості атмосфери.
Обладнання постів контролю розміщується у стаціонарних пост-контейнерах, оснащених системами охоронної та пожежної сигналізації, а також системами клімат-контролю.
АСКРО може функціонувати в одному з трьох режимів контролю - черговому, режимі повного контролю та технологічному. Основний режим відповідає нормальному режиму роботи ХАЕС. Переведення АСКРО у режим повного контролю здійснюється автоматично або за командою чергового інженера при перевищенні рівня потужності еквівалентної дози, у випадках, передбачених «Регламентом радіаційного контролю АЕС». Персонал
АСКРО забезпечує контроль функціонування всіх технічних і програмних засобів автоматизованої системи в цілодобовому режимі.
Збір інформації про радіаційний стан та метеопараметри здійснюється 1 раз у 2 хвилини. Інформаційний центр ВП “ХАЕС” забезпечує оновлення інформації офіційного веб-сайту підприємства (www.xaec.org.ua). На сайті ХАЕС дані АСКРО оновлюються один раз на день.
Дані АСКРО: http://www.xaec.org.ua/store/pages/ukr/nucdata/latest/page.html
Крім того, робота Хмельницької АЕС постійно висвітлюється журналістами станційної газети “Перспектива” та телерадіостудії, інформаційні програми якої транслюються у містах Нетішин, Славута, Шепетівка, Ізяслав, Хмельницький, Рівне. Інформаційні повідомлення розміщуються у ЗМІ м. Нетішина та регіону.
Також про роботу Хмельницької АЕС можна дізнатися, зателефонувавши за номерами автовідповідачів (03842) 3-40-88 та (03842) 6-37-88.
Щотижня готується та розповсюджується інформація про події на Хмельницькій АЕС: заходи з підвищення безпеки, радіаційний стан на проммайданчику, зустрічі, прес-конференції, громадські слухання, семінари, візити, наради, співробітництво з іноземними фахівцями та ін. Інформація розсилається за схемою електронної розсилки (100 абонентам): інформаційним агентствам, регіональним та місцевим засобам масової інформації, держадміністраціям та екологічним інспекціям міст Хмельницький, Рівне, Шепетівка, Славута, Ізяслав, Острог, Гоща, Нетішин, висвітлюється на “рухливій стрічці” АПК ВП “ХАЕС”.
Щомісяця в держадміністрації, екологічні інспекції, штаби цивільної оборони, обласні та регіональні засоби масової інформації розсилається узагальнена інформація про техніко-економічні показники роботи енергоблоків та хімічний стан води водойми-охолоджувача.
За повідомленням інформаційного центру ВП “ХАЕС”.

Comments are now closed for this entry